prof. Jarosław Ławski

ur. 1968 w Szczytnie, prof. zw., badacz wyobraźni poetyckiej, twórca Katedry Badań Filologicznych „Wschód–Zachód” na Uniwersytecie w Białymstoku. Zainteresowania: literatura polska i powszechna od XVIII do XXI wieku, przemiany wyobraźni, faustyzm i bizantynizm w literaturze, romantyzm, modernizm, poezja Cz. Miłosza. Redaktor naczelny Naukowych Serii Wydawniczych „Czarny Romantyzm”, „Przełomy/Pogranicza”, „Colloquia Orientalia Bialostocensia”. Napisał m.in.: Wyobraźnia lucyferyczna. Szkice o poemacie Tadeusza Micińskiego „Niedokonany. Kuszenie Chrystusa Pana na pustyni” (1995), Ironia i mistyka. Doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego (2005), a także Mickiewicz – Mit – Historia. Studia (2010). Współredaktor tomów: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej (t. I-II, 1999, 2001), Pogranicza, cezury, zmierzy Czesława Miłosza (2012), Dramat w nowych ujęciach teoretycznych. Studia slawistyczne (Białystok – Odessa 2014) Edytor Horsztyńskiego Słowackiego w serii „Biblioteki Narodowej” (2009), polskich przekładów Fausta A. E. F. Klingemanna (2013) i The Remembances of a Polsh Exile A. A. Jakubowskiego (2013). Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN. 


PRZEWODNICZĄCY JURY

Bronisław Maj

ur. w 1953 w Łodzi, poeta, krytyk literacki, wykładowca. Od 1979 r na Uniwersytecie Jagiellońskim wykłada poezję i literaturę współczesną. Po 1989 r. prowadził gościnne wykłady i zajęcia creative writing na uniwersytetach w Europie i Stanach Zjednoczonych. Wydał kilkanaście książek poetyckich od Wierszy (1980) po Gołębią,Krupniczą, Bracką (2007) i wiersze zebrane Antologia (2013). Laureat wielu nagród literackich, m.in.: Fundacji im. Kościelskich (1984), Nagrody PEN-Clubu za twórczość poetycką (1995). Autor monografii, tekstów teatralnych, felietonów oraz  tekstów piosenek do muzyki m.in. E. Korneckiej Z. Koniecznego, S. Radwana, J.K. Pawluśkiewicza, G. Turnaua, A. Zaryckiego. M.in. założyciel i naczelny reaktor niezależnego „żywego” pisma literackiego „NaGłos”, współzałożyciel krakowskiego Teatru „Kto”, współorganizator krakowskiego Salonu Poezji w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, współzałożyciel i członek SPP, członek PEN-Clubu, Polskiej Akademii Filmowej. Od 2015 r. jest członkiem Rady Literatury przy Prezydencie Krakowa. W tymże roku również laureat Nagrody Miasta Krakowa.

Marek Zagańczyk

ur. w 1967 w Warszawie. Eseista, autor trzech tomów szkiców literackich: Krajobrazy i portrety (1999), Droga do Sieny (2005) Cyprysy i topole (2012). Zastępca redaktora naczelnego „Zeszytów Literackich”. Inicjator i redaktor wielokrotnie nagradzanej serii „Podróże” (wyd. Zeszyty Literackie). Od 2001 kurator archiwum Pawła Hertza oraz redaktor jego dzieł i przekładów. Edytor m.in. korespondencji Jarosława Iwaszkiewicza i Józefa Rajnfelda. Wyróżniony Stypendium im. Albrechta Lemppa, stypendysta Fundacji Santa Maddalena (Florencja), Akademie der Künste (Berlin), Fonds d’Aide Aux Lettres Polonaises Indépendantes (Paris). W 2012 roku za wybitne osiągnięcia w pracy twórczej, działalność publicystyczną i wydawniczą oraz za zasługi w popularyzowaniu literatury odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

prof. dr hab. Anna Legeżyńska

ur. 1951, badaczka literatury XX i XXI wieku, zatrudniona w Zakładzie Literatury i Kultury Nowoczesnej,  w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książek: Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Na materiale powojennych tłumaczeń poezji A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Kryłowa i A. Błoka   (PWN 1986; wyd. II, poszerzone: 1999), Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej  (PWN 1996),  Wisława Szymborska  (Rebis 1996 wyd. I, 1997 wyd. II i III), Gest pożegnania. Szkice  o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej (Poznańskie Studia Polonistyczne 1999), Krytyk jako domokrążca. Lekcje literatury z lat 90. (Wydawnictwo Poznańskie 2002), Od kochanki do psalmistki… Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej (Wydawnictwo Poznańskie 2009), Hartwig. Wdzięczność (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017). Współautorka syntezy Poezja polska  po 1968 roku (z  P. Śliwińskim, WSiP 2000) oraz Literatura polska XX wieku,  w serii Zrozumieć Literaturę (z B. Kaniewską i P. Śliwińskim, Wydawnictwo Poznańskie  2005), także współautorka kilku podręczników szkolnych i akademickich.  Od 2015 należy do Kapituły  humanistycznej Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego, przyznawanej przez Uniwersytet Łódzki.  Odznaczona Medalem  Złotym  za Długoletnią Służbę (2013) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017).

Antoni Libera

ur. w 1949 w Warszawie. Pisarz, tłumacz, reżyser teatralny, doktor nauk humanistycznych. Przełożył m.in. wszystkie dramaty Samuela Becketta, które również wystawiał, w kraju i za granicą, oraz tragedie Sofoklesa, Makbeta Szekspira, Fedrę Racine’a i Salome Wilde’a, a także poezje Hölderlina i Kawafisa. Autor powieści Madame (1998), przełożonej na 20 języków, laureatki konkursu wydawnictwa Znak i finalistki międzynarodowej IMPAC Dublin Literary Award 2002, oraz prozy autobiograficznej Godot i jego cień (2009) o fascynacji literaturą i osobą Becketta. W 2013 r. w Bibliotece «WIĘZI» ukazał się jego tryptyk nowelistyczny Niech się panu darzy.

Wojciech Kass - sekretarz nagrody

ur. w 1964 roku w Gdyni, ukończył filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim, od 25 lat kieruje Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu na Mazurach. Poeta, eseista, ostatnio m.in. wydał tomiki poetyckie: Ba! (Biblioteka Toposu 2014), Przestwór. Godziny (Biblioteka Toposu 2015) – nominowany do nagrody literackiej Miasta St. Warszawy, Ufność. Trzy poematy (Iskry 2018), Objawy (Biblioteka Toposu 2019), Metaf (Austeria 2020 ), Kamyk Metafizyczny – wybór wierszy (PIW 2021), a także eseje Tak, Trzy eseje o poezji (Atelier Słowa 2018). Jest m.in. również współautorem książek Mazury. Słownik stronniczy, ilustrowany (Retman 2008) oraz współredaktorem (z Jarosławem Ławskim) Z ducha Orfeusza. Studia o polskiej poezji lat 2010-2016 (Prymat 2018) oraz wraz z żoną Jagienką książek do pisania Pranie (2019) i Gałczyński (2020), które ukazały się wyd. Austeria. Jego wiersze przetłumaczono na kilkanaście języków, w tym: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski.  M.in. laureat nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny (2000), Nowej Okolicy Poetów (2004), Otoczaka (2009), oraz dwukrotnie nagrody im. Ks. Jana Twardowskiego (2020, 2021). Uhonorowany srebrnym medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Członek rady naukowej dwumiesięcznika literackiego „Topos”. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN Clubu.

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Pranie 1, woj. warmińsko-mazurskie
12-220 Ruciane-Nida

dyrekcja@lesniczowkapranie.art.pl

Tel. (87) 425 62 48