Agnieszka Czajkowska

ur. w 1966 roku w Kutnie, badaczka literatury polskiej XIX i XX wieku, pracuje w Uniwersytecie Ostrawskim (Czechy) oraz w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Współzałożycielka Fundacji Silva Rerum Polonarum, zajmującej się poszukiwaniem, dokumentacją oraz upamiętnianiem polskiej spuścizny za granicą (w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Ukrainie, Słowacji, Czechach). Jurorka w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Haliny Poświatowskiej, edytorka listów Tadeusza Czackiego. Członkini Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Autorka książek poświęconych literaturze XIX i XX wieku, m.in. Historia i „przedmiot tragiczny”. Wokół twórczości Maurycego Mochnackiego, Pawła Jasienicy i Zbigniewa Herberta (2006), Kraszewski nieubrany (2013), „Poeci uczeni”. Związki nauki z literaturą romantyków (2015), redaktorka monografii „Tam Twoje serce, kędy skarb przebywa”. Jasna Góra – skarbiec kultury polskiej i europejskiej (2021), „Gdzie piękno, gdzie poezja…” Zygmuntowi Krasińskiemu w 200. rocznicę urodzin (2013).

Barbara Gruszka-Zych

poetka, pisarka, dziennikarka. Od 1988 roku pracuje w tygodniku „Gość Niedzielny”. Jest autorką ponad dwudziestu tomików wierszy. Jej najbardziej znane książki biograficzne to Życie rodzinne Zanussich. Rozmowy z Elżbietą i Krzysztofem (2019), Takie piękne życie. Portret Wojciecha Kilara (2015), Mój poeta (2007) o Czesławie Miłoszu oraz najnowsza Moi ważni. Portrety prywatne (2022) poświęcona dwudziestu pięciu osobom, które wpłynęły na jej życie. Opublikowała też zbiory reportaży Mało obstawiony święty. Cztery reportaże z Bratem Albertem w tle (2002), Zapisz jako… (2004). Jest laureatką wielu nagród za wywiady i reportaże, m.in. nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich im. Macieja Łukasiewicza (2012), a także nagród literackich, m.in. Nagrody imienia ks. Jana Twardowskiego (2015). Kilkakrotnie została nominowana do Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego – Orfeusz. Była stypendystką wiedeńskiej fundacji Janineum (2002 r.), Fundacji Jana Pawła II w Rzymie (2003r.), Fundacji „Heinrich & Jane Ledig-Rowohlt” w Lavigny w Szwajcarii (2014 r.). Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

 

prof. Jarosław Ławski

ur. 1968 w Szczytnie, prof. zw., badacz wyobraźni poetyckiej, twórca Katedry Badań Filologicznych „Wschód–Zachód” na Uniwersytecie w Białymstoku. Zainteresowania: literatura polska i powszechna od XVIII do XXI wieku, przemiany wyobraźni, faustyzm i bizantynizm w literaturze, romantyzm, modernizm, poezja Cz. Miłosza. Redaktor naczelny Naukowych Serii Wydawniczych „Czarny Romantyzm”, „Przełomy/Pogranicza”, „Colloquia Orientalia Bialostocensia”. Napisał m.in.: Wyobraźnia lucyferyczna. Szkice o poemacie Tadeusza Micińskiego „Niedokonany. Kuszenie Chrystusa Pana na pustyni” (1995), Ironia i mistyka. Doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego (2005), a także Mickiewicz – Mit – Historia. Studia (2010). Współredaktor tomów: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej (t. I-II, 1999, 2001), Pogranicza, cezury, zmierzy Czesława Miłosza (2012), Dramat w nowych ujęciach teoretycznych. Studia slawistyczne (Białystok – Odessa 2014) Edytor Horsztyńskiego Słowackiego w serii „Biblioteki Narodowej” (2009), polskich przekładów Fausta A. E. F. Klingemanna (2013) i The Remembances of a Polsh Exile A. A. Jakubowskiego (2013). Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN. 


PRZEWODNICZĄCY JURY

Bronisław Maj

ur. w 1953 w Łodzi, poeta, krytyk literacki, wykładowca. Od 1979 r na Uniwersytecie Jagiellońskim wykłada poezję i literaturę współczesną. Po 1989 r. prowadził gościnne wykłady i zajęcia creative writing na uniwersytetach w Europie i Stanach Zjednoczonych. Wydał kilkanaście książek poetyckich od Wierszy (1980) po Gołębią,Krupniczą, Bracką (2007) i wiersze zebrane Antologia (2013). Laureat wielu nagród literackich, m.in.: Fundacji im. Kościelskich (1984), Nagrody PEN-Clubu za twórczość poetycką (1995). Autor monografii, tekstów teatralnych, felietonów oraz  tekstów piosenek do muzyki m.in. E. Korneckiej Z. Koniecznego, S. Radwana, J.K. Pawluśkiewicza, G. Turnaua, A. Zaryckiego. M.in. założyciel i naczelny reaktor niezależnego „żywego” pisma literackiego „NaGłos”, współzałożyciel krakowskiego Teatru „Kto”, współorganizator krakowskiego Salonu Poezji w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, współzałożyciel i członek SPP, członek PEN-Clubu, Polskiej Akademii Filmowej. Od 2015 r. jest członkiem Rady Literatury przy Prezydencie Krakowa. W tymże roku również laureat Nagrody Miasta Krakowa.

Marek Zagańczyk

ur. w 1967 w Warszawie. Eseista, autor trzech tomów szkiców literackich: Krajobrazy i portrety (1999), Droga do Sieny (2005) Cyprysy i topole (2012). Zastępca redaktora naczelnego „Zeszytów Literackich”. Inicjator i redaktor wielokrotnie nagradzanej serii „Podróże” (wyd. Zeszyty Literackie). Od 2001 kurator archiwum Pawła Hertza oraz redaktor jego dzieł i przekładów. Edytor m.in. korespondencji Jarosława Iwaszkiewicza i Józefa Rajnfelda. Wyróżniony Stypendium im. Albrechta Lemppa, stypendysta Fundacji Santa Maddalena (Florencja), Akademie der Künste (Berlin), Fonds d’Aide Aux Lettres Polonaises Indépendantes (Paris). W 2012 roku za wybitne osiągnięcia w pracy twórczej, działalność publicystyczną i wydawniczą oraz za zasługi w popularyzowaniu literatury odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wojciech Kass - sekretarz nagrody

ur. w 1964 roku w Gdyni, ukończył filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim, od 25 lat kieruje Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu na Mazurach. Poeta, eseista, ostatnio m.in. wydał tomiki poetyckie: Ba! (Biblioteka Toposu 2014), Przestwór. Godziny (Biblioteka Toposu 2015) – nominowany do nagrody literackiej Miasta St. Warszawy, Ufność. Trzy poematy (Iskry 2018), Objawy (Biblioteka Toposu 2019), Metaf (Austeria 2020 ), Kamyk Metafizyczny – wybór wierszy (PIW 2021), a także eseje Tak, Trzy eseje o poezji (Atelier Słowa 2018). Jest m.in. również współautorem książek Mazury. Słownik stronniczy, ilustrowany (Retman 2008) oraz współredaktorem (z Jarosławem Ławskim) Z ducha Orfeusza. Studia o polskiej poezji lat 2010-2016 (Prymat 2018) oraz wraz z żoną Jagienką książek do pisania Pranie (2019) i Gałczyński (2020), które ukazały się wyd. Austeria. Jego wiersze przetłumaczono na kilkanaście języków, w tym: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski.  M.in. laureat nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny (2000), Nowej Okolicy Poetów (2004), Otoczaka (2009), oraz dwukrotnie nagrody im. Ks. Jana Twardowskiego (2020, 2021). Uhonorowany srebrnym medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Członek rady naukowej dwumiesięcznika literackiego „Topos”. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN Clubu.

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Pranie 1, woj. warmińsko-mazurskie
12-220 Ruciane-Nida

dyrekcja@lesniczowkapranie.art.pl

Tel. (87) 425 62 48