Agnieszka Czajkowska

ur. w 1966 roku w Kutnie, badaczka literatury polskiej XIX i XX wieku, pracuje w Uniwersytecie Ostrawskim (Czechy) oraz w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Współzałożycielka Fundacji Silva Rerum Polonarum, zajmującej się poszukiwaniem, dokumentacją oraz upamiętnianiem polskiej spuścizny za granicą (w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Ukrainie, Słowacji, Czechach). Jurorka w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Haliny Poświatowskiej, edytorka listów Tadeusza Czackiego. Członkini Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Autorka książek poświęconych literaturze XIX i XX wieku, m.in. Historia i „przedmiot tragiczny”. Wokół twórczości Maurycego Mochnackiego, Pawła Jasienicy i Zbigniewa Herberta (2006), Kraszewski nieubrany (2013), „Poeci uczeni”. Związki nauki z literaturą romantyków (2015), redaktorka monografii „Tam Twoje serce, kędy skarb przebywa”. Jasna Góra – skarbiec kultury polskiej i europejskiej (2021), „Gdzie piękno, gdzie poezja…” Zygmuntowi Krasińskiemu w 200. rocznicę urodzin (2013).

MKiDN„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych".

Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Pranie 1, woj. warmińsko-mazurskie
12-220 Ruciane-Nida

kassandra@poczta.onet.pl

Tel. (87) 425 62 48