Miłosz Biedrzycki
Porumb
Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury,
Poznań 2013

Wojciech Bonowicz
Echa
Biuro Literackie,
Wrocław 2013

Przemysław Dakowicz
Teoria wiersza polskiego
Biblioteka „Toposu”,
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu,
Sopot 2013

Janusz Drzewucki
Dwanaście dni
Wydawnictwo Iskry,
Warszawa 2013

Tadeusz Dąbrowski
Pomiędzy
Wydawnictwo a5,
Kraków 2013

Mirosław Dzień
Linia
Biblioteka „Toposu”,
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu,
Sopot 2013

Leszek Elektorowicz
Juwenilia i senilia
Księgarnia Akademicka,
seria Krakowska Biblioteka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
Kraków 2013

Anna Frajlich
Łodzią jest i jest przystanią
Wydawnictwo FORMA,
Szczecin, Bezrzecze 2013

Julia Hartwig
Zapisane
Wydawnictwo a5,
Kraków 2013

Bogdan Jaremin
Treny lipca
Wydawnictwo Bernardinum,
Pelplin 2013

Krzysztof Karasek
Słoneczna balia dzieciństwa,
Biblioteka „Toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2013
/ Instytut Mikołowski, Mikołów 2013

Józef Kurylak
Ciemna głęboka woda bez Boga
Wydawnictwo Lisia Góra,
Rzeszów 2013

Małgorzata Lebda
Granica lasu
Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury,
Poznań 2013

Krzysztof Lisowski
Poematy i wiersze do czytania na głos
Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury,
Poznań 2013

Leszek Aleksander Moczulski
Kartki na wodzie
Biblioteka „Toposu”,
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu,
Sopot 2013

Łukasz Nicpan
Do czytającej list
Wydawnictwo VEDA,
Warszawa 2013

Andrzej Niewiadomski
Kapsle i etykietki,
Instytut Mikołowski,
Mikołów 2013iego

Aleksandra Słowik
Pomiędzy kwartałami śpieszył się i zwlekał
Oficyna Wydawnicza Łośgraf,
Warszawa 2013

Beata Szymańska
Złota godzina
Księgarnia Akademicka,
seria Krakowska Biblioteka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
Kraków 2013

Adam Waga
Chromając,
Wydawnictwo Literackie,
Kraków 2013

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Pranie 1, woj. warmińsko-mazurskie
12-220 Ruciane-Nida

dyrekcja@lesniczowkapranie.art.pl

Tel. (87) 425 62 48