Dorota Betlewska-Gutowska
Róża Ksiąg i scenariusze
Wydawnictwo „Magraf”
Warszawa 2012

Kazimierz Brakoniecki
Chiazma
Biblioteka „Toposu”
Sopot 2012

Zbigniew Chojnowski
Bliźniego, swego
Biblioteka „Toposu”
Sopot 2012

Krystyna Dąbrowska
Białe krzesła
Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
Poznań 2012

Jakub Ekier
Krajobraz ze wszystkimi
Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
Poznań 2012

Teresa Ferenc
Widok na życie
Biblioteka „Toposu”
Sopot 2012

Jerzy Górzański
Festyn
Wydawnictwo Nowy Świat
Warszawa 2012

Barbara Gruszka - Zych
Szara jak wróbel
Biblioteka „Toposu”
Sopot 2012

Jerzy Jarniewicz
Na dzień dzisiejszy i chwilę obecną
Biuro Literackie
Wrocław 2012

Łukasz Jarosz
Pełna krew
Wydawnictwo Znak
Kraków 2012

Urszula Kulbacka
Rdzenni mieszkańcy
Biblioteka Atrerii
Łódź 2012

Ewa Lipska
Droga pani Schubert...
Wydawnictwo Literackie
Kraków 2012

Piotr Matywiecki
Widownia
Wydawnictwo Literackie
Kraków 2012

Jarosław Mikołajewski
Na wdechu
Wydawnictwo Literackie
Kraków 2012

Ewa Elżbieta Nowakowska
Merton Linneusz Artaud
Wydawnictwo FORMA
Szczecin, Bezrzecze 2012

Jerzy Plutowicz
Miasto małe jak łza
Wydawnictwo Mamiko
Nowa Ruda 2012

Jan Polkowski
Głosy
Biblioteka „Toposu”
Sopot 2012

Dariusz Suska
Duchy dni
Biuro Literackie
Wrocław 2012

Maciej Woźniak
Biała skrzynka
Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
Poznań 2012

Jarosław Zalesiński
Wiersze ponowne
Wydawnictwo „Tytuł” Krystyna Chwin
Gdańsk 2012

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Pranie 1, woj. warmińsko-mazurskie
12-220 Ruciane-Nida

dyrekcja@lesniczowkapranie.art.pl

Tel. (87) 425 62 48