Prof. dr hab. Anna Legeżyńska

ur. 1951, badaczka literatury XX i XXI wieku, zatrudniona w Zakładzie Literatury i Kultury Nowoczesnej,  w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książek: Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Na materiale powojennych tłumaczeń poezji A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Kryłowa i A. Błoka   (PWN 1986; wyd. II, poszerzone: 1999), Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej  (PWN 1996),  Wisława Szymborska  (Rebis 1996 wyd. I, 1997 wyd. II i III), Gest pożegnania. Szkice  o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej (Poznańskie Studia Polonistyczne 1999), Krytyk jako domokrążca. Lekcje literatury z lat 90. (Wydawnictwo Poznańskie 2002), Od kochanki do psalmistki… Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej (Wydawnictwo Poznańskie 2009), Hartwig. Wdzięczność (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017). Współautorka syntezy Poezja polska  po 1968 roku (z  P. Śliwińskim, WSiP 2000) oraz Literatura polska XX wieku,  w serii Zrozumieć Literaturę (z B. Kaniewską i P. Śliwińskim, Wydawnictwo Poznańskie  2005), także współautorka kilku podręczników szkolnych i akademickich.  Od 2015 należy do Kapituły  humanistycznej Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego, przyznawanej przez Uniwersytet Łódzki.  Odznaczona Medalem  Złotym  za Długoletnią Służbę (2013) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017).