Z dniem 5 lutego br. zamknięty został nabór tomików wierszy poetów polskich wydanych w 2023 roku

Z dniem 5 lutego br. zamknięty został nabór tomików wierszy poetów polskich wydanych w 2023  roku do 13. Edycji Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ. W imieniu mecenasów, sponsorów, patronów, organizatorów, kapituły nagrody i czytelników dziękuję wszystkim wydawcom, którzy zechcieli zgłosić wydane przez siebie tomiki poezji oraz organizacjom i instytucjom pośredniczącym w tymże zgłoszeniu. Jednocześnie informuję, że 18 kwietnia br. na posiedzeniu kapituły nagrody w składzie: prof. Anna Legeżyńska, prof. Jarosław Ławski – przewodniczący, prof. Agnieszka Czajkowska, Barbara Gruszka – Zych,  Bronisław Maj, Marek Zagańczyk oraz Wojciech Kass – sekretarz (bez prawa głosu) wyłonionych zostanie 20 nominacji do nagrody ORFEUSZ Grand Prix  oraz laureat ORFEUSZA Mazurskiego. Uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się 20 lipca w Muzeum K.I. Gałczyńskiego. Wiersze nominowanych autorów prezentowane będę w Internecie na filmikach przygotowanych przez studentów I roku Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza oraz na początku grudnia na antenie rozgłośni „Radia dla Ciebie”. Relację z przebiegu gali, zdjęcia i laudacje jurorów tradycyjnie opublikuje dwumiesięcznik literacki „Topos”, od 13 lat medialny partner nagrody.

Z poważaniem
Wojciech Kass  

Pełny spis zgłoszonych tytulów znajduje sie tutaj

„Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z lat 2010-2016.”

Pod redakcją prof. Jarosława Ławskiego i Wojciech Kassa ukazała się książka „Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z l. 2010-2016”.

Książka prezentuje zbiór studiów poświęconych twórczości Laureatów. Każdy z nich ma postać szkicu monograficznego, niejednokrotnie pierwszego tak obszernego eseju poświęconego twórczości danego autora.

Więcej

1816
zgłoszonych tytułów
8
finałów
14
jurorów

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

ORGANIZATORZY

 

PARTNER

 

Patronat honorowy

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB

Patroni medialni

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGBzaiks

 

Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Pranie 1, woj. warmińsko-mazurskie
12-220 Ruciane-Nida

dyrekcja@lesniczowkapranie.art.pl

Tel. (87) 425 62 48