Zaproszenie

W imieniu organizatora, patronów i kapituły Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ zachęcam domy i oficyny wydawnicze konsekwentnie drukujące literę poezji – zarówno te uznane i niszowe, duże i małe, z dorobkiem i na ten dorobek pracujące, ugruntowane w tradycji wydawniczej i te, które na tym gruncie usiłują stanąć, wydające skrzętnie zaplanowane serie poetyckie lub niezaplanowane tomiki (spontanicznie i przygodnie), publikujące poetów uznanych lub poetów, którzy na uznanie zasługują – do nadsyłania tomików wierszy wydanych w mijającym 2023 roku na adres: Leśniczówka Pranie, 12-220 Ruciane Nida wraz z wypełnionym formularzem, który jest do wydrukowania tutaj: 
Formularz zgłoszenia

Jednocześnie gratuluję wydawnictwom i poetom, których tomiki dostrzeżone zostały przez gremia przyznające laury w tegorocznych, zeszłorocznych i zazeszłorocznych edycjach nagród poetyckich.  

Wojciech Kass

Sekretarz Nagrody ORFEUSZ

„Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z lat 2010-2016.”

Pod redakcją prof. Jarosława Ławskiego i Wojciech Kassa ukazała się książka „Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z l. 2010-2016”.

Książka prezentuje zbiór studiów poświęconych twórczości Laureatów. Każdy z nich ma postać szkicu monograficznego, niejednokrotnie pierwszego tak obszernego eseju poświęconego twórczości danego autora.

Więcej

1816
zgłoszonych tytułów
8
finałów
14
jurorów

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

ORGANIZATORZY

 

PARTNER

 

Patronat honorowy

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB

Patroni medialni

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGBzaiks

 

Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Pranie 1, woj. warmińsko-mazurskie
12-220 Ruciane-Nida

dyrekcja@lesniczowkapranie.art.pl

Tel. (87) 425 62 48