Laudacja prof. Agnieszka Czajkowska – Erazm Stefanowski, Za grosz świętości, Wydawnictwo Fundacja Słowo i obraz, Augustów 2022.

(...) Językowa wrażliwość autora przekłada się na wyjawienie sensów zwykle ukrywanych pod powierzchnią słowa, na obnażenie miejsc tkliwych, bolących jak wyrzut sumienia, poczucie wstydu, doświadczenie bezradności. Wiersze Erazma Sokołowskiego obrazują dławiącą niepewność człowieka stojącego wobec niezmierzonej ofiary, powątpiewającego w jej cel, odpychającego od siebie jej ostateczne przesłanie. Są bolesną wędrówką, odbywaną pod postaciami Judasza, Szymona Cyrenejczyka, Abrahama wiodącego Izaaka na śmierć, skazanego razem z Jezusem łotra… Jej kresem okazuje się ufność, wiara w przebudzenie i poczucie zniewalającej wdzięczności, wyrażone w czystej formie poetyckiej.

„Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z lat 2010-2016.”

Pod redakcją prof. Jarosława Ławskiego i Wojciech Kassa ukazała się książka „Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z l. 2010-2016”.

Książka prezentuje zbiór studiów poświęconych twórczości Laureatów. Każdy z nich ma postać szkicu monograficznego, niejednokrotnie pierwszego tak obszernego eseju poświęconego twórczości danego autora.

Więcej

1816
zgłoszonych tytułów
8
finałów
14
jurorów

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

ORGANIZATORZY

 

PARTNER

 

Patronat honorowy

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB

Patroni medialni

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGBzaiks

 

Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Pranie 1, woj. warmińsko-mazurskie
12-220 Ruciane-Nida

dyrekcja@lesniczowkapranie.art.pl

Tel. (87) 425 62 48