Laudacja Bronisław Maj – Dariusz Kostecki, Z ciszy, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2022

(...) Oko obiektywu – „z definicji”: chłodne, bezosobowe, „obiektywne” właśnie! – rejestruje (i zapisuje, i ocala od nieistnienia) wszystko, co znajduje się w polu widzenia, w ramach kadru. Nie ”wybiera”, nie  hierarchizuje, nie komponuje, nie ocenia, nie „interpretuje”. Wiersz – przeciwnie – w najistotniej subiektywny, i emocjonalny często  sposób mówi o tym, co dla mnie, zapisującego to „podmiotu”,  jest najważniejsze, najpiękniejsze, najciekawsze czy najstraszniejsze; co mnie – właśnie mnie! – najgłębiej porusza. W tomie Z ciszy ten dualizm zostaje przełamany, przekreślony. Wspaniałe czarno białe fotografie przedstawiające krajobrazy Polesia, ludzi, najprostsze rzeczy, szczegóły, łączą się z lirykami, które są równie „obiektywnie”, powściągliwe, a jednocześnie aż eksplodują skondensowanym emocjami (...).

„Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z lat 2010-2016.”

Pod redakcją prof. Jarosława Ławskiego i Wojciech Kassa ukazała się książka „Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z l. 2010-2016”.

Książka prezentuje zbiór studiów poświęconych twórczości Laureatów. Każdy z nich ma postać szkicu monograficznego, niejednokrotnie pierwszego tak obszernego eseju poświęconego twórczości danego autora.

Więcej

1816
zgłoszonych tytułów
8
finałów
14
jurorów

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

ORGANIZATORZY

 

PARTNER

 

Patronat honorowy

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB

Patroni medialni

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGBzaiks

 

Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Pranie 1, woj. warmińsko-mazurskie
12-220 Ruciane-Nida

dyrekcja@lesniczowkapranie.art.pl

Tel. (87) 425 62 48