NOMINOWANO 20 KSIĄŻEK DO NAGRODY ORFEUSZA

Do 12 edycji  Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ zgłoszono 279 tomików poetyckich wydanych w Polsce w 2022 roku. Jury w składzie: Jarosław Ławski (przewodniczący), Agnieszka Czajkowska, Barbara Gruszka-Zych, Bronisław Maj i Marek Zagańczyk (sekretarz jury Wojciech Kass ) nominowało dwadzieścia tomików, z których następnie wyłoni finałową piątkę.  

Lista nominowanych tomików w kolejności alfabetycznej:

 • Józef Baran , Pokój i Wojna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2022;
 • Wojciech Bonowicz, Wielkie rzeczy, Wydawnictwo a5, Kraków 2022;
 • Tomasz Dalasiński, Sztuka zbierania mgły, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań 2022;
 • Krystyna Dąbrowska, Miasto z indu, Wydawnictwo a5, Kraków 2022;
 • Jacek Dehnel, Bruna, Wydawnictwo a5, Kraków 2022;
 • Andrzej Domalik, Wiersze, Wydawnictwo Oficyna K40, Komorów 2022;
 • Izabela Fietkiewicz-Paszek, Koniec srebrnej nitki, Zaułek Wydawniczy ‘Pomyłka”, Tanowo 2022;
 • Robert Gawłowski, Peregryn, Ośrodek Kultury i Sztuki, Wrocław 2022;
 • Jarosław Jakubowski, Dzień, w którym umarł Belmondo, Wydawnictwo FORMA, Szczecin, Bezrzecze 2022;
 • Dariusz Kostecki, Z ciszy, Wydawnictwo Austeria, Kraków – Budapeszt – Syrakuzy 2022;
 • Urszula Kozioł, Momenty, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2022;
 • Jadwiga Malina, Teorie powtórzeń, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Krakowie, Kraków 2022; 
 • Eryk Ostrowski, Dla syna, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Kraków 2022;
 • Anna Piwkowska, Furtianie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2022;
 • Jacek Podsiadło, Człowiek, który odjechał, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2022;
 • Alicja Rosé, morze nocą jest mięśniem serca, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2022;
 • Jan Sochoń, Nie pocieszaj się, tylko płacz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2022;
 • Janusz Solarz, Ze szpalt: (depesze, nekrologi, reklamy, ogłoszenia drobne),Zaułek Wydawniczy „Pomyłka”, Tanowo 2022;
 • Kazimierz Sopuch, Jeremiady, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich oddział Olsztyn, Olsztyn 2022;
 • Piotr Szewc, Miejsce, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2022;

Kolejny etap rozstrzygnięć jury (wyłonienie pięciu finalistów i laureata Orfeusza Mazurskiego) nastąpi w czerwcu a gala wręczenia nagród odbędzie się w Praniu 22 lipca, laudacje na cześć finalistów wygłoszą członkowie jury ogłaszając jednocześnie laureata Grand Prix.

Wiersze finalistów i nominowanych będą prezentowane przez studentów Akademii Teatralnej w Warszawie w formie nagrań audiowizualnych na antenie Radia dla Ciebie oraz w mediach społecznościowych. Szczegóły będą na bieżąco podawane na stronie internetowej nagrody www.orfeusz-nagroda.pl oraz na profilu leśniczówki Pranie na Facebooku.

Nagrody w wysokości 30 tys. zł (Orfeusz) i 10 tys. zł (Orfeusz Mazurski) ufundowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autorką statuetki Orfeusza jest Alina Kluza-Kaja.

Laureatami Nagrody Orfeusza byli dotąd: Krzysztof Karasek za tomik wierszy Wiatrołomy (2012), Jan Polkowski za Głosy (2013), Przemysław Dakowicz za Teorię wiersza polskiego (2014), Janusz Szuber za Tym razem wyraźnie (2015) oraz Jarosław Marek Rymkiewicz za tomik Koniec lata w zdziczałym ogrodzie (2016), Małgorzata Lebda za Matecznik (2017), Joanna Kulmowa za tomik 37 (2018), Jarosław Mikołajewski za Basso continuo (2019, Piotr Mitzner, autor tomiku Siostra (2020), Andrzej Kopacki za tomik Sonety, ody i wiersze dla Marianny oraz Zbigniew Machej za tomik 2020. W kategorii Orfeusz Mazurski nagrodę otrzymali dotąd: Kazimierz Brakoniecki, Mariola Kruszewska, Katarzyna Citko, Erwin Kruk, Alicja Bykowska-Salczyńska, Michał Książek, Marzanna Bogumiła Kielar, Stanisław Raginiak, Teresa Radziewicz o Michał Fałtynowicz.

Organizatorem nagrody jest Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu a partnerami są dwumiesięcznik literacki Topos, Stowarzyszenie Leśniczówka Pranie, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku,  Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Honorowy patronat nad nagrodą Orfeusza sprawuje minister kultury i dziedzictwa narodowego, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego i Pen Club Polska. Patroni medialni:  Radio dla Ciebie, Radio Olsztyn, Radio Białystok, Gazeta Olsztyńska.

„Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z lat 2010-2016.”

Pod redakcją prof. Jarosława Ławskiego i Wojciech Kassa ukazała się książka „Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z l. 2010-2016”.

Książka prezentuje zbiór studiów poświęconych twórczości Laureatów. Każdy z nich ma postać szkicu monograficznego, niejednokrotnie pierwszego tak obszernego eseju poświęconego twórczości danego autora.

Więcej

1816
zgłoszonych tytułów
8
finałów
14
jurorów

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

ORGANIZATORZY

 

PARTNER

 

Patronat honorowy

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB

Patroni medialni

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGBzaiks

 

Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Pranie 1, woj. warmińsko-mazurskie
12-220 Ruciane-Nida

dyrekcja@lesniczowkapranie.art.pl

Tel. (87) 425 62 48