Jubileuszowy almanach poezji

Jubileuszowy almanach poezji

Z okazji 10., jubileuszowej edycji Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ przyznawanej za najlepszy tom wierszy roku, nakładem Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu ukazał się almanach poezji pochodzących z tomików laureackich. W sumie 22 wiersze laureatów ORFEUSZA GRAND PRIX, ORFEUSZA HONOROWEGO  i ORFEUSZA MAZURSKIEGO. Słowa tytułu almanachu „Trudno jest żyć w złym świecie i śpiewać” należą do K.I. Gałczyńskiego, okładkę zdobi grafika Andrzeja Strumiłło „Orfeusz”, na skrzydełku zaś pomieszczony został fragment listu Kiry Gałczyńskiej skierowanego do Wojciecha Kassa, sekretarza nagrody, w którym m.in. czytamy: „ Jestem ogromnie szczęśliwa, że nagroda Orfeusza stała się polską czytelniczą rzeczywistością, ze spośród dziesiątków tomów wydanych w ostatnim roku, jest ten jeden, któremu patronuje Konstanty Ildefons Gałczyński oraz syn Kaliope. To piękna jedność, która każdy czytelnik poezji czuje i rozumie. Spiewak i poeta tracki, o którym Konstanty Ildefons rozmyślał w czasie dla siebie trudnym – w niewoli. I ślady tych rozmyślań o Orfeuszu notował. W swoim „Notatniku” zapisał przecież: „Boski śpiewak klucz znalazł do świata. Przecież świat jest w gruncie rzeczy pieśnią...”. Recz wstępem opatrzył wieloletni przewodniczący kapituły Jarosław Ławski, natomiast Wojciech Kass koncepcję almanach opracował, wyboru wierszy i redakcji dokonał.  Skład i przygotowanie do druku: 1.2.1 Studio Graficzne, Gdynia.  

„Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z lat 2010-2016.”

Pod redakcją prof. Jarosława Ławskiego i Wojciech Kassa ukazała się książka „Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z l. 2010-2016”.

Książka prezentuje zbiór studiów poświęconych twórczości Laureatów. Każdy z nich ma postać szkicu monograficznego, niejednokrotnie pierwszego tak obszernego eseju poświęconego twórczości danego autora.

Więcej

1816
zgłoszonych tytułów
8
finałów
14
jurorów

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

ORGANIZATORZY

 

PARTNER

 

Patronat honorowy

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB

Patroni medialni

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGBzaiks

 

Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Pranie 1, woj. warmińsko-mazurskie
12-220 Ruciane-Nida

dyrekcja@lesniczowkapranie.art.pl

Tel. (87) 425 62 48