Janusz Drzewucki

ur. w 1958 roku w Kruszwicy, poeta, krytyk literacki, wydawca, dziennikarz. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracował m.in. w dzienniku „Rzeczpospolita” i w wydawnictwie „Czytelnik”, od 1996 roku jest redaktorem działu poezji miesięcznika „Twórczość”. Autor książek krytycznoliterackich o współczesnej polskiej poezji i prozie: Chaos i konwencja (1988), Smaki słowa (1999), Akropol i cebula. O Zbigniewie Herbercie (2004), Stan skupienia (2014) i Charakter pisma (2015). Laureat nagród im. Stanisława Wyspiańskiego (1989) i Stanisława Piętaka (1991) oraz Symbolicznej Nagrody Ryszarda Milczewskiego-Bruna (2014) w dziedzinie krytyki literackiej. Za zbiór wierszy Ulica Reformacka uhonorowany nagrodą im. Kazimiery Iłłakowiczówny (1988), a za Dwanaście dni nagrodą im. Cypriana Kamila Norwida (2014). Ostatnio wydał książkę Życie w biegu. O ludziach, miejscach, literaturze, piłce nożnej, maratonach i całej reszcie. Od ćwierćwiecza mieszka w Warszawie. Członek Polskiego PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.