Pawło Fyłypowicz (1891-1937)

(...)

I cóż jest rzecz Orfeusza?
Nie słowa lotne obłoki,
lecz moc, co piekło porusza
żywymi czyniąc opoki.

1921

Z ukraińskiego przełożył: A. Pomorski

„Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z lat 2010-2016.”

Z ducha Orfeusza cover

Pod redakcją prof. Jarosława Ławskiego i Wojciech Kassa ukazała się książka „Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z l. 2010-2016”.

Książka prezentuje zbiór studiów poświęconych twórczości Laureatów. Każdy z nich ma postać szkicu monograficznego, niejednokrotnie pierwszego tak obszernego eseju poświęconego twórczości danego autora.

Licząca 570 stron księga zawiera również nierzadko kunsztownie i finezyjnie napisane laudacje jurorów nagrody dotyczące zarówno tomików finałowych jak i laureackich: T. Burka, J. Drzewuckiego, W. Ligęzy, J. Ławskiego, K. Kuczkowskiego, W. Kudyby, A. Libery, F. Netza, J. Stolarczyka oraz kilkadziesiąt zdjęć, w tym nieznanych pamiątek po K.I. Gałczyńskim ze zbiorów muzeum poety w Praniu, poetów laureatów, poetów finalistów oraz kolejnych gal przyznawania Nagrody Orfeusza. W sumie 20 krytyków, historyków i badaczy literatury omówiło twórczość dotychczasowych poetus laureatus oraz 12 nagrodzonych tomików ich autorstwa. O idei orfeuszowego lauru i orfeuszowej księgi traktuje wstęp pióra prof. Jarosława Ławskiego, w której przewodniczący jury przywołuje m.in. wypowiedzi prasowe i zapiski Wojciecha Kassa, poety, pomysłodawcy i sekretarza nagrody.

 

Książka do pobrania

Alicja Bykowska - Salczyńska "Nazwy własne"
czyta Adrian Zaremba

Jarosław Mikołajewski "Dedykacja"
czyta Katarzyna Dąbrowska

Małgorzata Lebda "Maj: warroza"
czyta Eliza Rycembel

Szymon Żuchowski "Preambulum ze słonkiem"
czyta Łukasz Borkowski

Jerzy Kronhold "Ulotność"
czyta Stefan Pawłowski

Urszula Michalak "Do Steda"
czyta Katarzyna Dąbrowska

Krzysztof Lisowski "Stacje"
czyta Łukasz Borkowski

Dariusz Suska "Nieczytelność"
czyta Adrian Zaremba

Zbigniew Jankowski "P rzyjacielskie umieranie"
czyta Łukasz Borkowski

Karolina Sałdecka "Dobry chłopiec"
czyta Eliza Rycembel

Jakub Domoradzki "Przechodzień"
czyta Łukasz Borkowski

Irit Amiel "Ukraińska akwarela"
czyta Katarzyna Dąbrowska

Urszula Kozioł "Piosenka niekochanej"
czyta Eliza Rycembel

Waldemar Żyszkiewicz "Kameralna Foksal 11"
czyta Adrian Zaremba

Janusz Szuber "Rynek 14/1"
czyta Stefan Pawłowski

Leszek Elektorowicz "Mój cień" czyta Łukasz Borkowski

Piotr Mitzner "Dom spokojnego szaleństwa" czyta Adrian Zaremba

Maciej Mazurek "Kometa"
czyta Stefan Pawłowski

Adam Ziemianin "Na wylot"
czyta Łukasz Borkowski

Justyna Chlap Nowakowa "Codzienna rozmowa" czyta Eliza Rycembel