Pawło Fyłypowicz (1891-1937)

(...)

I cóż jest rzecz Orfeusza?
Nie słowa lotne obłoki,
lecz moc, co piekło porusza
żywymi czyniąc opoki.

1921

Z ukraińskiego przełożył: A. Pomorski

„Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z lat 2010-2016.”

Z ducha Orfeusza cover

Pod redakcją prof. Jarosława Ławskiego i Wojciech Kassa ukazała się książka „Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z l. 2010-2016”.

Książka prezentuje zbiór studiów poświęconych twórczości Laureatów. Każdy z nich ma postać szkicu monograficznego, niejednokrotnie pierwszego tak obszernego eseju poświęconego twórczości danego autora.

Licząca 570 stron księga zawiera również nierzadko kunsztownie i finezyjnie napisane laudacje jurorów nagrody dotyczące zarówno tomików finałowych jak i laureackich: T. Burka, J. Drzewuckiego, W. Ligęzy, J. Ławskiego, K. Kuczkowskiego, W. Kudyby, A. Libery, F. Netza, J. Stolarczyka oraz kilkadziesiąt zdjęć, w tym nieznanych pamiątek po K.I. Gałczyńskim ze zbiorów muzeum poety w Praniu, poetów laureatów, poetów finalistów oraz kolejnych gal przyznawania Nagrody Orfeusza. W sumie 20 krytyków, historyków i badaczy literatury omówiło twórczość dotychczasowych poetus laureatus oraz 12 nagrodzonych tomików ich autorstwa. O idei orfeuszowego lauru i orfeuszowej księgi traktuje wstęp pióra prof. Jarosława Ławskiego, w której przewodniczący jury przywołuje m.in. wypowiedzi prasowe i zapiski Wojciecha Kassa, poety, pomysłodawcy i sekretarza nagrody.

 

Książka do pobrania

Orfeusz plakat 2015

5 czerwca jury IV edycji Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego ORFEUSZ  za najlepszy tom poetycki roku, w składzie: prof. Jarosław Ławski (przewodniczący), Tomasz Burek, prof. Wojciech Kudyba, Antoni Libera, prof. Wojciech Ligęza, spośród dwudziestu nominowanych wcześniej do nagrody książek, wyłoniło finałową piątkę (kolejność alfabetyczna):

 Jankowski Zbigniew Biaa przdza  Kijonka Tadeusz 44 sonety brynowskie Mikoajewski Jarosaw Wyrka  Rymkiewicz Jarosaw Marek Pastuszek Chemoskiego   Szuber Janusz Tym razem wyranie
Zbigniew Jankowski, Biała przędza, Biblioteka „Toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014 Tadeusz Kijonka, 44 sonety brynowskie, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2014 Jarosław Mikołajewski, Wyręka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014 Jarosław Marek Rymkiewicz, Pastuszek Chełmońskiego, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2014 Janusz Szuber, Tym razem wyraźnie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014

 

 

Decyzją jury laureatką ORFEUSZA MAZURSKIEGO została Katarzyna Citko za tomik Post tenebras Lux (Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2014)

Citko Katarzyna Post tenebras lux 

 

 

12 kwietnia jury przyznało także po raz pierwszy ORFEUSZA HONOROWEGO, którego otrzymał pośmiertnie Feliks Netz za tomik Krzyk sowy (Biblioteka „Toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014)

Netz Feliks Krzyk sowy

 

 

Laureat Nagrody ORFEUSZA zostanie ogłoszony 4 lipca podczas uroczystej gali wręczenia nagrody w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu.
Zwycięzca otrzyma 20 tys. zł i granitową statuetkę autorstwa Rafała Strumiłły, natomiast laureat ORFEUSZA MAZURSKIEGO – 5 tys. zł.
Laudacje do nominowanych tomików wygłoszą członkowie jury, a wiersze finalistów będzie interpretowała na scenie Anna Cieślak.

Szuber Janusz Tym razem wyranie

Nagrodę im. K. I. Gałczyńskiego Orfeusz 2015 otrzymał Janusz Szuber za tomik „Tym razem wyraźnie”.

Posłuchaj audycji Polskiego o laureacie Orfeusza

„Rozdroża kultury”, emisja 6 lipca 2015 r., godz. 20.14. Przygotował: Michał Montowski.
http://www.polskieradio.pl/7/4459/Artykul/1472022,Janusz-Szuber-poeta-towarzyski-zwyciezca-Orfeuszy-2015

 

program 1 pr

 

Audycja Ewy Zdrojkowskiej z Radia Olsztyn o tegorocznej nagrodzie Orfeusza: http://ro.com.pl/category/audycje/rozmowki-polsko-polskie.

 

 17 kwietnia  w Domu Literatury w Warszawie jury IV edycji Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego ORFEUSZ  za najlepszy tom poetycki roku, w składzie: prof. Jarosław Ławski (przewodniczący), Tomasz Burek, prof. Wojciech Kudyba, Antoni Libera i prof. Wojciech Ligęza, po zapoznaniu się ze 193 zgłoszonymi tomikami wierszy, postanowiło nominować do nagrody 20 z nich (kolejność alfabetyczna):

 1. Szymon Babuchowski, Zanim przyjdziesz, Republika Ostrowska, Ostrów Wielkopolski 2014
 2. Kazimierz Brakoniecki, Terra Nullius, Wydawnictwo „Z bliska”, Gołdap 2014
 1. Przemysław Dakowicz, Boże klauny, Biblioteka „Toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014
 2. Mirosław Dzień, Axis mundi, Biblioteka „Toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014
 3. Adrian Gleń, Re, Biblioteka „Toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014
 4. Jerzy Górzański, Wszystko jest we wszystkim, Biblioteka „Toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014
 5. Barbara Gruszka-Zych, Koszula przed kolana, Wydawnictwo Kurii Metropolitarnej „Gość Niedzielny”, Katowice 2014
 6. Zbigniew Jankowski, Biała przędza, Biblioteka „Toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014
 7. Tadeusz Kijonka, 44 sonety brynowskie, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2014
 8. Urszula Kozioł, Klangor, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014
 9. Jacek Łukasiewicz, Rytmy jesienne, Biuro Literackie, Wrocław 2014
 10. Zbigniew Machej, Mroczny przedmiot podążania, Biuro Literackie, Wrocław 2014
 11. Jarosław Mikołajewski, Wyręka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014
 12. Jacek Podsiadło, Przez sen, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2014
 13. Jarosław Marek Rymkiewicz, Pastuszek Chełmońskiego, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2014
 14. Piotr Szewc, Cienka szyba, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014
 15. Janusz Szuber, Tym razem wyraźnie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014
 16. Eugeniusz Tkaczyszyn- Dycki, Kochanka Norwida, Biuro Literackie, Wrocław 2014
 17. Adam Zagajewski, Asymetria, Wydawnictwo a5, Kraków 2014

 

Na życzenie autora dwudziesty z nominowanych tytułów został wycofany z listy.

 

W kategorii ORFEUSZ MAZURSKI jury nominowało dwa tomiki poetyckie:

 1. Katarzyna Citko, Post tenebras Lux, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2014
  1. Urszula Kulbacka, Tanzen, tanzen, Dom Literatury w Łodzi, Biblioteka Arterii, Łódź 2014

 

Honorowy ORFEUSZ

Netz Feliks Krzyk sowyW obliczu śmierci Feliksa Netza w dn. 12 kwietnia 2015 r. w przede dniu pierwszego obradowania jury IV edycji Nagrody im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ jury postanowiło jednogłośnie przyznać honorowego ORFEUSZA Feliksowi Netzowi za tom Krzyk sowy (Biblioteka „Toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014), który został zgłoszony do nagrody za życia poety. Jury pragnie w ten sposób uhonorować ten bardzo wybitny tomik, który wzbogacił polską poezję współczesną.

 

 

 

 

5 czerwca jury wyłoni finałową piątkę poetów nominowanych do nagrody. Laureat otrzyma 20 tys. zł i granitową statuetkę autorstwa Rafała Strumiłły a laureat Orfeusza Mazurskiego – 5 tys. zł. Uroczysta gala wręczenia nagrody odbędzie się 4 lipca w Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu.

Wojciech Kass

Sekretarz Nagrody

podpis Wojciech Kass 2015

 

W imieniu organizatora, jury i patronów Nagrody im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ pragnę podziękować wszystkim wydawnictwom, instytucjom kultury, stowarzyszeniom twórczym, pismom i portalom kulturalno-literackim za nadesłanie tomików poetyckich, które zostały zakwalifikowane do tegorocznej czwartej edycji w liczbie 195. Na posiedzeniu, które odbędzie się 17 kwietnia w Domu Literatury w Warszawie jury w składzie: Tomasz Burek, prof. Wojciech Kudyba, Antoni Libera, prof. Wojciech Ligęza, prof. Jarosław Ławski (przewodniczący) nominuje dwadzieścia tomików (lista opublikowana zostanie na stronie www.nagroda-orfeusz.pl.), z których następnie wyłoni finałową piątkę. Gala przyznania Orfeuszy odbędzie się 4 lipca 2015 roku na scenie plenerowej Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu.


Sekretarz nagrody
Wojciech Kass

podpis Wojciech Kass 2015 

Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu zaprasza osoby reprezentujące wydawnictwa, instytucje kultury, agencje artystyczne, organizacje i stowarzyszenia twórcze, portale i media zajmujące się literaturą oraz sztuką do zgłaszania książek do

Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom roku 2014. 

pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Polskiego Oddziału Pen Club.

Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:

I – ORFEUSZ,
II – ORFEUSZ MAZURSKI dla autora z Polski północno-wschodniej (Warmia, Mazury i Suwalszczyzna).

za najlepszą książkę poetycką (wyłącznie pierwsze wydanie) napisaną w języku polskim przez żyjącego autora i wydaną w Polsce pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2014 r.

Zgłoszenie książek do nagrody powinno mieć charakter pisemny. Do listu przewodniego należy dołączyć 6 egzemplarzy każdego zgłaszanego tytułu i przesłać je do 15 lutego 2015 r. na adres sekretarza jury:

Wojciech Kass , Muzeum K. I. Gałczyńskiego, Pranie 1, 12-220 Ruciane-Nida z dopiskiem „Orfeusz” lub „Orfeusz Mazurski”.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, tytuł i rok publikacji, nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu, ew. adres e-mail) osoby lub instytucji zgłaszającej.

Książki oceniać będzie jury w składzie: Tomasz Burek, Wojciech Kudyba, Antoni Libera, prof. Wojciech Ligęza, prof. Jarosław Ławski (przewodniczący).  Spośród nadesłanych tomików jury wybierze 20 książek nominowanych do nagrody, a następnie 5 książek-finalistek. Książki autorów z Polski północno-wschodniej dodatkowo biorą udział w konkursie na Nagrodę ORFEUSZA MAZURSKIEGO.

Nagroda zostanie przyznana podczas uroczystej gali w Praniu, a stanowi ją:

− w kategorii ORFEUSZ: statuetka i 20 tys. złotych;

− w kategorii ORFEUSZ MAZURSKI:  5 tys. złotych.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej nagrody: www.orfeusz-nagroda.pl

Patroni medialni nagrody: Polskie Radio Program  I i II, TVP Olsztyn, Dwumiesięcznik Literacki „Topos”,  Gazeta Olsztyńska, Polskie Radio Olsztyn.