Pawło Fyłypowicz (1891-1937)

(...)

I cóż jest rzecz Orfeusza?
Nie słowa lotne obłoki,
lecz moc, co piekło porusza
żywymi czyniąc opoki.

1921

Z ukraińskiego przełożył: A. Pomorski

„Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z lat 2010-2016.”

Z ducha Orfeusza cover

Pod redakcją prof. Jarosława Ławskiego i Wojciech Kassa ukazała się książka „Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z l. 2010-2016”.

Książka prezentuje zbiór studiów poświęconych twórczości Laureatów. Każdy z nich ma postać szkicu monograficznego, niejednokrotnie pierwszego tak obszernego eseju poświęconego twórczości danego autora.

Licząca 570 stron księga zawiera również nierzadko kunsztownie i finezyjnie napisane laudacje jurorów nagrody dotyczące zarówno tomików finałowych jak i laureackich: T. Burka, J. Drzewuckiego, W. Ligęzy, J. Ławskiego, K. Kuczkowskiego, W. Kudyby, A. Libery, F. Netza, J. Stolarczyka oraz kilkadziesiąt zdjęć, w tym nieznanych pamiątek po K.I. Gałczyńskim ze zbiorów muzeum poety w Praniu, poetów laureatów, poetów finalistów oraz kolejnych gal przyznawania Nagrody Orfeusza. W sumie 20 krytyków, historyków i badaczy literatury omówiło twórczość dotychczasowych poetus laureatus oraz 12 nagrodzonych tomików ich autorstwa. O idei orfeuszowego lauru i orfeuszowej księgi traktuje wstęp pióra prof. Jarosława Ławskiego, w której przewodniczący jury przywołuje m.in. wypowiedzi prasowe i zapiski Wojciecha Kassa, poety, pomysłodawcy i sekretarza nagrody.

 

Książka do pobrania

Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu zaprasza wydawnictwa oraz osoby reprezentujące instytucje kultury, organizacje i stowarzyszenia twórcze, media o charakterze literackim do zgłaszania książek do

Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom roku 2013

pod honorowym patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego oraz polskiego oddziału Pen Club.

 

Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:
I – ORFEUSZ,
II – ORFEUSZ MAZURSKI dla autora z Polski północno-wschodniej (Warmia, Mazury i Suwalszczyzna)
za najlepszą książkę poetycką (wyłącznie pierwsze wydanie) napisaną w języku polskim przez żyjącego autora i wydaną w Polsce pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2013 r.

Zgłoszenie książek do nagrody powinno mieć charakter pisemny. Do listu przewodniego należy dołączyć 6 egzemplarzy każdego zgłaszanego tytułu i przesłać je do 15 lutego 2014 r. na adres sekretarza jury:
Wojciech Kass , Muzeum K. I. Gałczyńskiego, Pranie 1, 12-220 Ruciane-Nida z dopiskiem „Orfeusz” lub „Orfeusz Mazurski”.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, tytuł i rok publikacji, nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu, ew. adres e-mail) osoby lub instytucji zgłaszającej.

Książki oceniać będzie jury w składzie: Tomasz Burek, Wojciech Kudyba, Wojciech Ligęza, Feliks Netz, Jan Stolarczyk (przewodniczący). Spośród nadesłanych tomików jury wybierze 20 książek nominowanych do nagrody, a następnie 5 książek-finalistek. Książki autorów z Polski północno-wschodniej dodatkowo biorą udział w konkursie na Nagrodę ORFEUSZA MAZURSKIEGO.

Nagroda zostanie przyznana podczas uroczystej gali w Praniu, a stanowi ją:
− w kategorii ORFEUSZ: statuetka i 20 tys. złotych;
− w kategorii ORFEUSZ MAZURSKI: statuetka i 5 tys. złotych.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej nagrody: www.orfeusz-nagroda.pl

 

Patroni medialni nagrody: Polskie Radio Program 1, TVP 1, TVP Olsztyn, Dwumiesięcznik Literacki „Topos”, Gazeta Olsztyńska, Polskie Radio Olsztyn.

Przemysław Dakowicz – laureat trzeciej edycji nagrody poetyckiej Orfeusz

 

Pranie, 30.06.2014 r.

 

Laureatem III edycji Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom poetycki minionego roku został Przemysław Dakowicz z Łodzi za tom Teoria wiersza polskiego wydanego przez Towarzystwo Przyjaciół Sopotu w ramach Biblioteki Toposu.

Rozmowy Zmarłych i ze Zmarłymi, ewokacje epizodów historii – heroicznych, krwawych, bolesnych, dziwnych, zaprzeczających stanom wygody i szczęścia, tak teraz cenionym, dialog z czytelnikami o tym, w jaki sposób w nas istnieje przeszłość, wniknięcie w sferę mitów i fantazmatów, podróż po krainie literatury, w której kwestii formy nie sposób oderwać od polskiego losu - w znakomitym tomie poetyckim Przemysława Dakowicza Teoria wiersza polskiego znajdują niezwykły, na wskroś oryginalny wyraz. Historia ma tutaj postać baśni, przekazy dawnych dziejów stapiają się z okrucieństwem strasznego wieku totalitaryzmów. O celowych anachronizmach, jakimi operuje poeta, o równoczesności spraw polskich z różnych okresów w dziejach, można powiedzieć, że panowanie zła jest ponadczasowe, że cienie przeszłości przemawiają niewyraźnie, może przekaz zostaje zmącony, zatopiony w niepamięci, albo  to my właśnie jesteśmy „ludźmi zmieszanymi”, bez wyrazistej tożsamości, korzeni, tradycji oraz aksjologicznych fundamentów. Równoległość wykładu niby-literaturoznawczego z  przybliżaniem cierpień oraz katastrof polskich dziejów nie może być odczytywana jako efektowna gra, zderzenie wzniosłego ducha z przyziemną materią to nie koncept literacki, jakich wiele, a konfrontacje przysposobionej do porządkowania myśli - z niepokojącymi snami,  transem i ciemnym majaczeniem w wierszach Dakowicza pośrednio wyrażają diagnozy świadomości historycznej Polaków, a także dostarczają dowodów na to, że historia się nie skończyła.

Powroty zdarzeń, dziejowe déja vu, czas kolisty poetyckich opowieści, swoista geografia granic, podziałów, wykluczeń, arytmia życia zbiorowego niszczonego przez cykliczne najazdy, także zejścia do krainy umarłych stają się szczególną lekcją dla ludzi z XXI wieku. W utworach z omawianego zbioru na pół magicznie działa drastyczność przedstawień, śmiałość wizji i myśli, odwaga poruszania tematów pozornie niemodnych. I co znamienne, nie znajdziemy w tych wierszach publicystycznych perswazji, deklaratywności, recytowania prawd gotowych czy poetyckiej lamentacji, bowiem Dakowicz znakomicie posługuje się ironią, dystansem, zaskoczeniem, gorzką zabawą  stereotypami i znakami, zmianami stylów oraz gatunków literackich.

Błoto, rozpad, gnicie, pobojowiska, krwawe bajora zamieszkują wyobraźnię Dakowicza, ale te obsesyjne obrazy znajdują dopełnienie w zmysłowym odbiorze świata, w wielkiej uważności, jaką poeta obdarza wrażenia i przedmioty. W dywagacje o dziejach wkradają się mikrohistorie, małe epizody codzienne, poetyckie opowieści o mostach, zegarach, dachach. Poeta podejmuje kwestie degradacji języka, nijaczenia słowa, wyczerpywania się znaczeń i, opowiadając na ten dopust bylejakości,  obdarza czytelnika świadczącym o doskonałym słuchu i wyrafinowanej kulturze literackiej ponowieniami, bo przecież nie pastiszami, poematu dygresyjnego,  ody, trenu czy listu, które w zaproponowanym uszeregowaniu dążą ku poematowej całości.  

W wierszach Dakowicza ważne są pomysły lingwistyczne, brzmienia, rytmy, echa, „cytaty-cykady”, centony, kompozycje samoistne złożone z tekstów kultury. Mówiący wiedzie dialog z artystami przeszłości, sięga do mniej znanych źródeł staropolskich, rozmawia z Mickiewiczem, Słowackim, Antonim Malczewskim, Norwidem, włącza w martyrologium wieku dwudziestego tragiczne biografie Schulza oraz Jasieńskiego. Rozważa relacje między literaturą a cierpieniem, między historią a bólem jednostek i pokoleń. W nowoczesnej poezji powraca paradygmat romantyczny. Filologia oraz metaforycznie pojmowana teoria wiersza staje się hermeneutyką polskiego losu. 

Wojciech Ligęza (laudacja wygłoszona podczas gali wręczenia ORFEUSZA, 28 czerwca w leśniczówce Pranie.

Decyzją jury laureatką ORFEUSZA MAZURSKIEGO za najlepszy tom poetycki autora z Warmii, Mazur lub Suwalszczyzny  otrzymała Mariola Kruszewska z Białegostoku za tomik Wczoraj czyli dziś wydany przez  Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.

(…) Oddawszy Mazurom co mazurskie, poetka postarała się, aby ekspozycja mazurskiego krajobrazu w jej książce nie pełniła wyłącznie roli iluzjonistycznej zasłony, podstępnej zgoła pięknej kurtyny, odgradzającej wyobraźnię i wrażliwość czytelnika od historii żywej i dotkliwej. Od historii z jej cierniami, gorzką prawdą i nieustannie rozgrywającym się dramatem.
Zarówno poprzez całość cyklicznej kompozycji, jak i najważniejsze jej ogniwa, w tym wieńczące ją cztery wiersze (
contra spem spero,hetman na kolumnie,na wschodzie bez zmian,amen) godne dziś szczególnej uwagi, książkaWczoraj czyli dziśidealnie się wpisuje w ekshumacyjny, rezurekcyjny i profetyczny zarazem nurt polskiej poezji czasów ostatnich (…).

Tomasz Burek ( z laudacji wygłoszonej podczas gali wręczenia nagrody)

Wiersze finalistów czytali w Praniu Kamila Sammler-Kotys i Ryszard Kotys. Galę uświetnił też występ Andrzeja Pieczyńskiego w monodramie Bal u Salomona z muzyką Roberta Kanaana opartego na poemacie K. I. Gałczyńskiego. Osłonięto również pierwszy w Polsce pomink – rzeźbę Zielonej Gęsi bohaterki Najmniejszego Teatrzyku Świata Zielona Gęś, publikowanego przez Gałczyńskiego na łamach tygodnika Przekrój. Autorem rzeźby jest bydgoski twórca, absolwent gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych – Gracjan Kaja. Zielona gęś, wiecznie żywy i niestarzejący się symbol polskiego absurdu wciąż ma się dobrze i bawi kolejne pokolenia czytelników.

 

Posłuchaj audycji Polskiego o laureatach Orfeusza
http://www.polskieradio.pl/7/178/Artykul/1167086,Poezja-u-zrodla-wiedzy-o-nas-samych-Orfeusze-2014

 

25 kwietnia  w Domu Literatury w Warszawie jury III edycji Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego ORFEUSZ  za najlepszy tom poetycki roku, w składzie: Jan Stolarczyk (przewodniczący), Tomasz Burek, prof. Wojciech Kudyba, prof. Wojciech Ligęza i Feliks Netz ,po zapoznaniu się ze 184 zgłoszonymi tomikami wierszy, postanowiło nominować do nagrody 20 z nich (kolejność alfabetyczna):

 1. Miłosz Biedrzycki, Porumb, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2013
 2. Wojciech Bonowicz, Echa, Biuro Literackie, Wrocław 2013
 3. Przemysław Dakowicz, Teoria wiersza polskiego, Biblioteka „Toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2013
 4. Janusz Drzewucki, Dwanaście dni, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2013
 5. Tadeusz Dąbrowski, Pomiędzy, Wydawnictwo a5, Kraków 2013
 6. Mirosław Dzień, Linia, Biblioteka „Toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2013
 7. Leszek Elektorowicz, Juwenilia i senilia, Księgarnia Akademicka, seria Krakowska Biblioteka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Kraków 2013
 8. Anna Frajlich, Łodzią jest i jest przystanią, Wydawnictwo FORMA, Szczecin, Bezrzecze 2013
 9. Julia Hartwig, Zapisane, Wydawnictwo a5, Kraków 2013
 10. Bogdan Jaremin, Treny lipca, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2013
 11. Krzysztof Karasek, Słoneczna balia dzieciństwa, Biblioteka „Toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2013/ Instytut Mikołowski, Mikołów 2013
 12. Józef Kurylak, Ciemna głęboka woda bez Boga, Wydawnictwo Lisia Góra, Rzeszów 2013
 13. Małgorzata Lebda, Granica lasu, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2013
 14. Krzysztof Lisowski, Poematy i wiersze do czytania na głos, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2013
 15. Leszek Aleksander Moczulski, Kartki na wodzie, Biblioteka „Toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2013
 16. Łukasz Nicpan, Do czytającej list, Wydawnictwo VEDA, Warszawa 2013
 17. Andrzej Niewiadomski, Kapsle i etykietki, Instytut Mikołowski, Mikołów 2013
 18. Aleksandra Słowik, Pomiędzy kwartałami śpieszył się i zwlekał, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2013
 19. Beata Szymańska, Złota godzina, Księgarnia Akademicka, seria Krakowska Biblioteka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Kraków 2013
 20. Adam Waga, Chromając, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013

 

W kategorii ORFEUSZ MAZURSKI jury nominowało trzy tomiki poetyckie:

 1. Jan Jegliński, Trojaki, Radio 5, Suwałki 2013
 2. Mariola Kruszewska, Wczoraj czyli dziś, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Białystok 2013
 3. Dominika Lewicka-Klucznik, Samopas, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2013

 

6 czerwca jury wyłoni finałową piątkę poetów nominowanych do nagrody. Laureat otrzyma 20 tys. zł i granitową statuetkę autorstwa Rafała Strumiłły a laureat Orfeusza Mazurskiego – 5 tys. zł. Uroczysta gala wręczenia nagrody odbędzie się 28 czerwca w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu. Uroczystość zwieńczy monodram Bal u Salomona według poematu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w wykonaniu Andrzeja Pieczyńskiego.

Wojciech Kass
Sekretarz Nagrody

podpis

Orfeusz plakat 2014

 

Szanowni Państwo,
listę 184 tomików poetyckich zgłoszonych do III edycji Nagrody im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ  i ORFEUSZ MAZURSKI za najlepszy tomik poetycki wydany w 2013 roku publikujemy na tej stronie. Serdecznie dziękujemy autorom, wydawcom, instytucjom kultury za ich nadesłanie. 25 kwietnia jury w składzie: Tomasz Burek, Wojciech Kudyba , prof. Wojciech Ligęza, Feliks Netz, Jan Stolarczyk – przewodniczący wyłoni dwadzieścia tomików nominowanych do nagrody, a 10 czerwca pięć nominacji finałowych. Gala wręczenia nagrody  w kategorii ORFEUSZ I ORFEUSZ MAZURSKI ufundowanej przeze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbędzie się 28 czerwca w Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu.

W imieniu jurorów i organizatorów
sekretarz nagrody
Wojciech Kass

podpis