Pawło Fyłypowicz (1891-1937)

(...)

I cóż jest rzecz Orfeusza?
Nie słowa lotne obłoki,
lecz moc, co piekło porusza
żywymi czyniąc opoki.

1921

Z ukraińskiego przełożył: A. Pomorski

„Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z lat 2010-2016.”

Z ducha Orfeusza cover

Pod redakcją prof. Jarosława Ławskiego i Wojciech Kassa ukazała się książka „Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z l. 2010-2016”.

Książka prezentuje zbiór studiów poświęconych twórczości Laureatów. Każdy z nich ma postać szkicu monograficznego, niejednokrotnie pierwszego tak obszernego eseju poświęconego twórczości danego autora.

Licząca 570 stron księga zawiera również nierzadko kunsztownie i finezyjnie napisane laudacje jurorów nagrody dotyczące zarówno tomików finałowych jak i laureackich: T. Burka, J. Drzewuckiego, W. Ligęzy, J. Ławskiego, K. Kuczkowskiego, W. Kudyby, A. Libery, F. Netza, J. Stolarczyka oraz kilkadziesiąt zdjęć, w tym nieznanych pamiątek po K.I. Gałczyńskim ze zbiorów muzeum poety w Praniu, poetów laureatów, poetów finalistów oraz kolejnych gal przyznawania Nagrody Orfeusza. W sumie 20 krytyków, historyków i badaczy literatury omówiło twórczość dotychczasowych poetus laureatus oraz 12 nagrodzonych tomików ich autorstwa. O idei orfeuszowego lauru i orfeuszowej księgi traktuje wstęp pióra prof. Jarosława Ławskiego, w której przewodniczący jury przywołuje m.in. wypowiedzi prasowe i zapiski Wojciecha Kassa, poety, pomysłodawcy i sekretarza nagrody.

 

Książka do pobrania

Pranie, 30.06.2013 r.

 

Decyzją jury w składzie: Jan Stolarczyk (przewodniczący), Tomasz Burek, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Ligęza, Feliks Netz laureatem Nagrody im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Orfeusz za najlepszy tom poetycki roku 2012 został Jan Polkowski za tom Głosy natomiast Orfeusza Mazurskiego za najlepszy tom wydany w Polsce północno-wschodniej (Warmia, Mazury, Podlasie) otrzymał Kazimierz Brakoniecki za tom Chiazma.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 29 czerwca w leśniczówce Pranie. Autor Głosów otrzymał 20 tys. zł ufundowane przez ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego oraz statuetkę autorstwa Rafała Strumiłły, które wręczyli przewodniczący jury oraz Marcin Wieczorek z departamentu mecenatu państwa MKiDN. Nagrodę Kazimierzowi Brakonieckiemu (5 tys. zł) wręczył Zdzisław Fadrowski, dyrektor departamentu kultury województwa warmińsko-mazurskiego.

W finałowej piątce nominowanych do nagrody znaleźli się ponadto: Teresa Ferenc (Widok z okna), Jerzy Górzański (Festyn), Łukasz Jarosz (Pełna krew). Laudację o nominowanych książkach wygłosili członkowie jury, a wiersze wykonywała Lidia Sadowa z Teatru Polskiego w Warszawie.

Galę wręczenia nagród ukoronował koncert Mirosława Czyżykiewicza z zespołem Kameleon promujący najnowszą płytę pieśniarza Ma cherie. Koncert znakomicie wpisał się w formułę nagrody, gdyż płyta jest hołdem złożonym poetom.

Organizatorami nagrody są Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu i Stowarzyszenie Leśniczówka Pranie. Patronat honorowy nad nagrodą objęli Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas i Pen Club Polska, natomiast patronami medialnymi są: Program 1 Polskiego Radia, dwumiesięcznik literacki Topos, TVP Olsztyn, Radio Olsztyn i Gazeta Olsztyńska.

plakat orfeusz 2013

 

Szanowni Państwo,
listę 183 tomików poetyckich zgłoszonych do II edycji Nagrody im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ i ORFEUSZ MAZURSKI za najlepszy tomik poetycki wydany w 2012 roku publikujemy na tej stronie. Serdecznie dziękujemy autorom, wydawcom, instytucjom kultury za ich nadesłanie.  Na przełomie kwietnia i maja jury w składzie: Tomasz Burek, Krzysztof Kuczkowski, prof. Wojciech Ligęza, Feliks Netz, Jan Stolarczyk – przewodniczący, wyłoni dwadzieścia tomików nominowanych do nagrody, a na początku czerwca pięć nominacji finałowych. Gala wręczenia nagrody; w kategorii ORFEUSZ I ORFEUSZ MAZURSKI ufundowanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbędzie się 28 czerwca w Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu

W imieniu jurorów i organizatorów
sekretarz nagrody
Wojciech Kass

podpis 

Jan PolkowskiJerzy GorzanskiKazimierz BrakonieckiLukasz JaroszTeresa Ferenc

Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu zaprasza wydawnictwa oraz osoby reprezentujące instytucje kultury i media o charakterze literackim do zgłaszania książek do

Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom roku 2012

pod honorowym patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego oraz polskiego oddziału Pen Club.

Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:
I – ORFEUSZ,
II – ORFEUSZ MAZURSKI dla autora z Polski północno-wschodniej (Warmia, Mazury i Suwalszczyzna)

za najlepszą książkę poetycką (wyłącznie pierwsze wydanie) napisaną w języku polskim przez żyjącego autora i wydaną w Polsce pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2012 r.

Zgłoszenie książek do nagrody powinno mieć charakter pisemny. Do listu przewodniego należy dołączyć 6 egzemplarzy każdego zgłaszanego tytułu i przesłać je do 15 lutego 2013 r. na adres sekretarza jury:
Wojciech Kass , Muzeum K. I. Gałczyńskiego, Pranie 1, 12-220 Ruciane-Nida z dopiskiem „Orfeusz” lub „Orfeusz Mazurski”.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, tytuł i rok publikacji, nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu, ew. adres e-mail) osoby lub instytucji zgłaszającej.

Książki oceniać będzie jury w składzie: Tomasz Burek, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Ligęza, Feliks Netz, Jan Stolarczyk (przewodniczący). Spośród nadesłanych tomików jury wybierze 20 książek nominowanych do nagrody, a następnie 5 książek-finalistek. Książki autorów z Polski północno-wschodniej dodatkowo biorą udział w konkursie na Nagrodę ORFEUSZA MAZURSKIEGO.

Nagroda zostanie przyznana podczas uroczystej gali w Praniu, a stanowi ją:
− w kategorii ORFEUSZ: statuetka i 20 tys. złotych;
− w kategorii ORFEUSZ MAZURSKI: statuetka i 5 tys. złotych.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej nagrody: www.orfeusz-nagroda.pl

Patroni medialni nagrody: Polskie Radio Program 1, TVP 1, TVP Olsztyn, Dwumiesięcznik Literacki „Topos”, Gazeta Olsztyńska, Polskie Radio Olsztyn.

25 kwietnia w Domu Literatury w Warszawie jury II edycji Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom poetycki roku, w składzie: Jan Stolarczyk (przewodniczący), Tomasz Burek, Krzysztof Kuczkowski, prof. Wojciech Ligęza i Feliks Netz ,po zapoznaniu się ze 183 zgłoszonymi tomikami wierszy, postanowiło nominować do nagrody 20 z nich (kolejność alfabetyczna):

 1. Dorota Betlewska - Gutowska, Róża Ksiąg i scenariusze , Wydawnictwo „Magraf” , Warszawa 2012
 2. Kazimierz Brakoniecki, Chiazma, Biblioteka „Toposu” , Sopot 2012
 3. Zbigniew Chojnowski, Bliźniego, swego, Biblioteka „Toposu”, Sopot 2012
 4. Krystyna Dąbrowska, Białe krzesła, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2012
 5. Jakub Ekier, Krajobraz ze wszystkimi, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2012
 6. Teresa Ferenc, Widok na życie, Biblioteka „Toposu”, Sopot 2012
 7. Jerzy Górzański, Festyn, Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2012
 8. Barbara Gruszka - Zych, Szara jak Wróbel, Biblioteka „Toposu” , Sopot 2012
 9. Jerzy Jarniewicz, Na dzień dzisiejszy i chwilę obecną, Biuro Literackie, Wrocław 2012
 10. Łukasz Jarosz, Pełna krew, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012
 11. Urszula Kulbacka, Rdzenni mieszkańcy, Biblioteka Atrerii, Łódź 2012
 12. Ewa Lipska, Droga pani Schubert..., Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012
 13. Piotr Matywiecki, Widownia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012
 14. Jarosław Mikołajewski, Na wdechu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012
 15. Ewa Elżbieta Nowakowska, Merton Linneusz Artaud, Wydawnictwo FORMA, Szczecin, Bezrzecze 2012
 16. Jerzy Plutowicz, Miasto małe jak łza, Wydawnictwo Mamiko, Nowa Ruda 2012
 17. Jan Polkowski, Głosy, Biblioteka „Toposu”, Sopot 2012
 18. Dariusz Suska, Duchy dni, Biuro Literackie, Wrocław 2012
 19. Maciej Woźniak, Biała skrzynka, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2012
 20. Jarosław Zalesiński, Wiersze ponowne, Wydawnictwo „Tytuł” Krystyna Chwin, Gdańsk 2012

 

6 czerwca jury wyłoni finałową piątkę poetów nominowanych do nagrody. Laureat otrzyma 20 tys. zł i granitową statuetkę autorstwa Rafała Strumiłły. Uroczysta gala wręczenia nagrody odbędzie się 29 czerwca w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu. Wiersze finalistów wykona aktorka Teatru Polskiego Lidia Sadowa. Uroczystość zwieńczy koncert Mirosława Czyżykiewicza podczas którego zaprezentuje utwory ze swojej najnowszej płyty Ma cherie.

 

Wojciech Kass
Sekretarz Nagrody

podpis