Pawło Fyłypowicz (1891-1937)

(...)

I cóż jest rzecz Orfeusza?
Nie słowa lotne obłoki,
lecz moc, co piekło porusza
żywymi czyniąc opoki.

1921

Z ukraińskiego przełożył: A. Pomorski

„Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z lat 2010-2016.”

Z ducha Orfeusza cover

Pod redakcją prof. Jarosława Ławskiego i Wojciech Kassa ukazała się książka „Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z l. 2010-2016”.

Książka prezentuje zbiór studiów poświęconych twórczości Laureatów. Każdy z nich ma postać szkicu monograficznego, niejednokrotnie pierwszego tak obszernego eseju poświęconego twórczości danego autora.

Licząca 570 stron księga zawiera również nierzadko kunsztownie i finezyjnie napisane laudacje jurorów nagrody dotyczące zarówno tomików finałowych jak i laureackich: T. Burka, J. Drzewuckiego, W. Ligęzy, J. Ławskiego, K. Kuczkowskiego, W. Kudyby, A. Libery, F. Netza, J. Stolarczyka oraz kilkadziesiąt zdjęć, w tym nieznanych pamiątek po K.I. Gałczyńskim ze zbiorów muzeum poety w Praniu, poetów laureatów, poetów finalistów oraz kolejnych gal przyznawania Nagrody Orfeusza. W sumie 20 krytyków, historyków i badaczy literatury omówiło twórczość dotychczasowych poetus laureatus oraz 12 nagrodzonych tomików ich autorstwa. O idei orfeuszowego lauru i orfeuszowej księgi traktuje wstęp pióra prof. Jarosława Ławskiego, w której przewodniczący jury przywołuje m.in. wypowiedzi prasowe i zapiski Wojciecha Kassa, poety, pomysłodawcy i sekretarza nagrody.

 

Książka do pobrania

Kliknij, aby przejść do strony z filmem

8 lipca rozpoczęły się dwie akcje, które są echem konkursu.

Pierwsza to „Wiersze z Prania” - do biletów wstępu w Praniu dołączane są pocztówki z wierszami laureatów. Każdy odwiedzający muzeum może wysłać poezję z leśniczówki.

Natomiast druga nosi nazwę „Na całych jeziorach wiersz”. Jej partnerem jest Żegluga Mazurska oraz Radio Olsztyn. Wiersze poetów nominowanych do nagrody rozlegają się w Krainie Wielkich Jezior, z mikrofonów statków białej żeglugi, tam wszędzie, gdzie one docierają: od Mikołajek do Rynu, z Rucianego-Nidy do Pisza, od Giżycka po Węgorzewo, codziennie na dziesięciu statkach, które jednorazowo przewieźć mogą 1100 osób. Wiersze czyta Łukasz Borkowski, a nagranie wierszy przygotowane zostało w studiu Polskiego Radia Olsztyn – patrona medialnego nagrody.

KRZYSZTOF KARASEK – laureat pierwszej edycji Nagrody Poetyckiej ORFEUSZ im. K. I. Gałczyńskiego


Szanowny Panie Wojciechu, Mili Państwo,

Plakat Orfeusz'2012

(więcej będzie można przeczytać w 5 (126) numerze dwumiesięcznika literackiego TOPOS):

10 czerwca jury I edycji Nagrody im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ  za najlepszy tom poetycki roku, w składzie: Jan Stolarczyk (przewodniczący), Tomasz Burek, Krzysztof Kuczkowski, Ewa Lipska i Feliks Netz , spośród dwudziestu nominowanych wcześniej do nagrody książek, wyłoniło finałową piątkę (kolejność alfabetyczna):

  • Przemysław Dakowicz, Place zabaw ostatecznych, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2011
  • Krzysztof Karasek, Wiatrołomy, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2011
  • Wojciech Kudyba, Ojciec się zmienia, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu , Sopot 2011
  • Jacek Łukasiewicz, Stojąca na ruinie, Biuro Literackie, Wrocław 2011
  • Janusz Styczeń, Furia instynktu, Biuro Literackie, Wrocław 2011


Zobacz okładki finalistów

Wiersze z nominowanych tomików w miesiącach letnich będą promowane podczas dwóch akcji: „Na całych jeziorach wiersz” (utwory nagrane w aktorskiej interpretacji Łukasza Borkowskiego na płytę CD będą emitowane na statkach Żeglugi Mazurskiej pływającej od lipca do września po całym szlaku Wielkich Jezior) oraz „Wyślij wiersz z Prania” (wiersze w formie pocztówki będą wręczane wraz z biletami wstępu do  muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu).

Zwycięzcę poznamy 7 lipca podczas uroczystej gali wręczenia nagrody w Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu. Laureat otrzyma 20 tys. zł i granitową statuetkę autorstwa Rafała Strumiłły.

Honorowy patronat nad nagrodą objęli: minister kultury i dziedzictwa narodowego, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego i Pen Club Polska.

Patroni medialni: Polskie Radio Program 1, TVP 1, TVP Kultura, TVP Olsztyn, Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyńska

Organizatorem nagrody jest Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu. Celem jest wykreowanie prestiżowej, ogólnopolskiej nagrody w dziedzinie poezji, promocja wysokiej klasy twórczości poetyckiej i jej autorów, bezstronne premiowanie najlepszych tomów poetyckich bez względu na kategorię wiekową i dorobek autora.

Więcej informacji na stronie internetowej www.orfeusz-nagroda.pl i u sekretarza nagrody, jednocześnie dyrektora Muzeum w Praniu – Wojciecha Kassa: 793 381 560