Pawło Fyłypowicz (1891-1937)

(...)

I cóż jest rzecz Orfeusza?
Nie słowa lotne obłoki,
lecz moc, co piekło porusza
żywymi czyniąc opoki.

1921

Z ukraińskiego przełożył: A. Pomorski

„Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z lat 2010-2016.”

Z ducha Orfeusza cover

Pod redakcją prof. Jarosława Ławskiego i Wojciech Kassa ukazała się książka „Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z l. 2010-2016”.

Książka prezentuje zbiór studiów poświęconych twórczości Laureatów. Każdy z nich ma postać szkicu monograficznego, niejednokrotnie pierwszego tak obszernego eseju poświęconego twórczości danego autora.

Licząca 570 stron księga zawiera również nierzadko kunsztownie i finezyjnie napisane laudacje jurorów nagrody dotyczące zarówno tomików finałowych jak i laureackich: T. Burka, J. Drzewuckiego, W. Ligęzy, J. Ławskiego, K. Kuczkowskiego, W. Kudyby, A. Libery, F. Netza, J. Stolarczyka oraz kilkadziesiąt zdjęć, w tym nieznanych pamiątek po K.I. Gałczyńskim ze zbiorów muzeum poety w Praniu, poetów laureatów, poetów finalistów oraz kolejnych gal przyznawania Nagrody Orfeusza. W sumie 20 krytyków, historyków i badaczy literatury omówiło twórczość dotychczasowych poetus laureatus oraz 12 nagrodzonych tomików ich autorstwa. O idei orfeuszowego lauru i orfeuszowej księgi traktuje wstęp pióra prof. Jarosława Ławskiego, w której przewodniczący jury przywołuje m.in. wypowiedzi prasowe i zapiski Wojciecha Kassa, poety, pomysłodawcy i sekretarza nagrody.

 

Książka do pobrania

Do 8. edycji  Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ zgłoszono 177 tomików poetyckich wydanych w Polsce w 2018 roku. Na posiedzeniu, które odbyło się 26 kwietnia w Domu Literatury w Warszawie jury w składzie: Janusz Drzewucki, Antoni Libera, Bronisław Maj, Marek Zagańczyk, prof. Jarosław Ławski (przewodniczący) nominowało dwadzieścia tomików, z których następnie wyłoni finałową piątkę oraz laureata Orfeusza Mazurskiego (publikacja nastąpi po spotkaniu jury w dniu 24 maja).

Babuchowski Szymon Jak daleko Szymon Babuchowski,
Jak daleko,
Wyd. Arcana, Kraków 2018

Dalasiński Tomasz Większe kopiaTomasz Dalasiński,
Większe,
Wyd. Kwadratura, Łódź 2018

Dąbrowska Krystyna Ścieżki dźwiękowe kopiaKrystyna Dąbrowska,
Ścieżki dźwiękowe,
Wyd. a5, Kraków 2018

Grobliński Piotr Karma dla psów kopiaPiotr Grobliński,
Karma dla psów,
Białe Kruki Czarne Owce, Łódź 2018

Gruszka Zych Barbara basiu wróciłem kopiaBarbara Gruszka-Zych,
Basiu wróciłem,
Wyd. Naukowe ,,Śląsk”, Katowice 2018

Honek Urszula Pod wezwaniem kopiaUrszula Honek,
Pod wezwaniem,
Wyd. WBPiCAK, Poznań 2018

Kierc Bogusław Notesprospera kopiaBogusław Kierc,
Notesprospera,
Wyd. Forma, Szczecin, Bezrzecze 2018

Kuczkowski Krzysztof Sonny Liston nie znał liter kopiaKrzysztof Kuczkowski,
Sonny Liston nie znał liter,
Biblioteka ,,Toposu”, Sopot 2018

Kurylak Józef Thau kopiaJózef Kurylak,
Thau,
Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów 2018

Latawiec Bogusława Pierzchające ogrody kopiaBogusława Latawiec,
Pierzchające ogrody,
Wyd. Forma, Szczecin, Bezrzecze 2018

Lebda małgorzata Sny uckermarkerów kopiaMałgorzata Lebda,
Sny uckermärkerów,
Wyd. WBPiCAK, Poznań 2018

Mikołajewski Jarosław Basso continuo kopiaJarosław Mikołajewski,
Basso continuo,
Wyd. Literackie, Kraków 2018

Mochalska Anna Same głosy kopiaAnna Mochalska,
Same głosy,
Wydawnictwo Kwadratura, Łódź 2018

Piętniewicz Michał Obiecane miejsce kopiaMichał Piętniewicz,
Obiecane miejsce,
Biblioteka ,,Toposu”, Sopot 2018

Przyboś Uta Tykanie kopiaUta Przyboś,
Tykanie,
Wyd. Forma, Szczecin, Bezrzecze 2018

Polkowski Jan Pochód duchów kopiaJan Polkowski,
Pochód duchów,
Biblioteka „Toposu”, Sopot 2018

Sinkowski Adrian Atropina kopiaAdrian Sinkowski,
Atropina,
Biblioteka „Toposu”, Sopot 2018

Szaruga Leszek W tym samym czasie kopiaLeszek Szaruga,
W tym samym czasie,
Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin 2018

Szychowiak Julia Dnio powszednie kopiaJulia Szychowiak,
Dni powszednie,
Biuro Literackie, Stronie Śląskie 2018

Wojciechowski Piotr Chleb z deszczem kopiaPiotr Wojciechowski,
Chleb z deszczem,
Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2018

Kielar Marzanna Nawigacje kopiaKielar Marzanna Bogumiła,
Nawigacje,
Wyd. Znak, Kraków 2018

Matysiak Anna Tyle nienznanych ryb kopiaMatysiak Anna,
Tyle nieznanych ryb,
Wyd. Convivo, Warszawa 2018

Mikołejko Zbigniew Heilsberg to miasto kopiaZbigniew Mikołejko,
Heilsberg, to miasto,
Instytut Mikołowski, Mikołów 2018

Gala przyznania Orfeuszy, w tym Orfeusza Mazurskiego odbędzie się 29 czerwca na scenie plenerowej przy Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu.

Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnią: Piotr Machalica, który przeczyta wiersze finalistów nagrody oraz trio Tango Attack Hadriana Tabęckiego.

Gala jest jednocześnie Inauguracją Sezonu Artystycznego w leśniczówce Pranie i stanie się okazją do zaprezentowania przez autorów i wydawcę nowej publikacji – Pranie. Książka do pisania (Wydawnictwo Austeria).

 

Tradycyjnie nagrody (tym razem 25 tys. zł dla laureata Orfeusza i 5 tys. zł dla Orfeusza Mazurskiego) ufundowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autorką statuetki Orfeusza jest Alina Kluza-Kaja.

 

Swojego laureata wyłaniają także czytelnicy oddając głos na jeden z 20. nominowanych tomików mailowo, za pośrednictwem profilu muzeum na facebooku oraz podczas gali wręczenia nagród. Nagrodą czytelników jest jesienne spotkanie autorskie laureata w muzeum w Praniu. W poprzedniej edycji laureatem nagrody czytelników został Bogusław Kierc.

 

Wybrane wiersze finalistów zostaną wydane w formie pocztówek poetyckich, np. do wysłania z lesniczówki Pranie. 

 

Jak dotąd laureatami Nagrody Orfeusza zostali: Krzysztof Karasek za tomik wierszy Wiatrołomy (2012), Jan Polkowski za Głosy (2013), Przemysław Dakowicz za Teorię wiersza polskiego (2014), Janusz Szuber za Tym razem wyraźnie (2015) oraz Jarosław Marek Rymkiewicz za tomik Koniec lata w zdziczałym ogrodzie (2016), Małgorzata Lebda za Matecznik (2017), Joanna Kulmowa za 39 (2018).

 

W kategorii Orfeusz Mazurski nagrodę otrzymali dotąd: Kazimierz Brakoniecki, Mariola Kruszewska, Katarzyna Citko, Erwin Kruk, Alicja Bykowska-Salczyńska i Michał Książek.

 

Dwukrotnie, w 2015 i 2018 roku organizator nagrody ustanowił nagrodę Orfeusza Honorowego, która została przyznana przez jury pośmiertnie Feliksowi Netzowi za tomik wierszy Krzyk sowy i w ubiegłym roku Krzysztofowi Kuczkowskiemu, autorowi tomiku Ruchome święta.

 

Podsumowaniem sześciu edycji nagrody jest książka Z ducha Orfeusza. Studia o polskiej poezji lat 2010-2016 wydana w ubiegłym roku wspólnie przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku i Muzeum K. I. Gałczyńskiego pod red. prof. Jarosława Ławskiego i Wojciecha Kassa. Zalazły się w niej m.in. wszystkie laudacje finalistów nagrody wygłaszane przez jurorów oraz studia krytyczne i badawcze dotyczące tomików nagrodzonych Orfeuszem i Orfeuszem Mazurskim.

 

Organizatorem nagrody jest Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu, a partnerami są dwumiesięcznik literacki Topos i Stowarzyszenie Leśniczówka Pranie. Honorowy patronat nad nagrodą Orfeusza sprawuje minister kultury i dziedzictwa narodowego, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego i Pen Club Polska. Patroni medialni: Radio Olsztyn, Radio Białystok, Gazeta Olsztyńska.

Więcej o nagrodzie na stronie internetowej: www.orfeusz-nagroda.pl