Pawło Fyłypowicz (1891-1937)

(...)

I cóż jest rzecz Orfeusza?
Nie słowa lotne obłoki,
lecz moc, co piekło porusza
żywymi czyniąc opoki.

1921

Z ukraińskiego przełożył: A. Pomorski

„Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z lat 2010-2016.”

Z ducha Orfeusza cover

Pod redakcją prof. Jarosława Ławskiego i Wojciech Kassa ukazała się książka „Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z l. 2010-2016”.

Książka prezentuje zbiór studiów poświęconych twórczości Laureatów. Każdy z nich ma postać szkicu monograficznego, niejednokrotnie pierwszego tak obszernego eseju poświęconego twórczości danego autora.

Licząca 570 stron księga zawiera również nierzadko kunsztownie i finezyjnie napisane laudacje jurorów nagrody dotyczące zarówno tomików finałowych jak i laureackich: T. Burka, J. Drzewuckiego, W. Ligęzy, J. Ławskiego, K. Kuczkowskiego, W. Kudyby, A. Libery, F. Netza, J. Stolarczyka oraz kilkadziesiąt zdjęć, w tym nieznanych pamiątek po K.I. Gałczyńskim ze zbiorów muzeum poety w Praniu, poetów laureatów, poetów finalistów oraz kolejnych gal przyznawania Nagrody Orfeusza. W sumie 20 krytyków, historyków i badaczy literatury omówiło twórczość dotychczasowych poetus laureatus oraz 12 nagrodzonych tomików ich autorstwa. O idei orfeuszowego lauru i orfeuszowej księgi traktuje wstęp pióra prof. Jarosława Ławskiego, w której przewodniczący jury przywołuje m.in. wypowiedzi prasowe i zapiski Wojciecha Kassa, poety, pomysłodawcy i sekretarza nagrody.

 

Książka do pobrania

ewa lipska

Ewa Lipska – ur. w 1945 roku w Krakowie. Poetka. Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale malarstwa. Od 1970 do 1980 redaktor Wydawnictwa Literackiego, od 1981 do 1983 współredaktor miesięcznika „ Pismo”, od 1990 do 1992 r. w zespole redakcji „Dekady Literackiej”. W latach 1991 – 1995 I Sekretarz Ambasady RP we Wiedniu oraz wicedyrektor Instytutu Polskiego, od 1995 do 1997 r. radca ambasady RP, wicedyrektor i dyrektor Instytutu Polskiego. Ostatnio wydała tomik wierszy Pogłos (Wyd. Lit. 2010). Do tej pory ukazało się około 40 obcojęzycznych wyborów jej wierszy. Wielokrotnie nagradzana w Polsce i za granicą m.in. Nagrodą Kościelskich (1973), Nagrodą Fundacji A. Jurzykowskiego, Nagrodą PEN Clubu za całokształt twórczość ( 1993), Nagrodą miasta Krakowa (1995), Nagrodą miesięcznika „Odra” (2004), finalistka nagrody Nike za tomik Ja (2004). Należy do polskiego i austriackiego PEN Clubu oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Fot. Danuta Węgiel