Teresa Tomsia

ur. w 1951 r. w Wołowie w rodzinie Kresowian; poetka, eseistka, animatorka kultury, autorka pieśni i piosenek. Ukończyła polonistykę (UAM). Publikowała w „Arkuszu”, paryskiej „Kulturze”, „Recogito”, „Toposie”, „Tyglu Kultury”. Założyła i prowadziła Klub Piosenki Literackiej „Szary Orfeusz”. Jej książki poetyckie ukazały się w tłumaczeniu na j. niemiecki i francuski: Wieczna rzeka – Der ewige Fluss (1996); Schöner – Piękniejsze – C'est plus beau (2000). Wydała prozę dokumentalizowaną o deportacjach z ziemi nowogródzkiej Dom utracony, dom ocalony (2009) oraz szkice literackie: Rzeczywiste i wyobrażone (2013); Z szarego notatnika (2015). Ostatnio opublikowała tomiki wierszy: Gdyby to było proste (2015); Kobieta w kaplicy (2016). Brała udział w pracach jury ogólnopolskich konkursów poetyckich, m. in. „Bliżej Nieskończonego” (autorski projekt, Poznań 2006, 2007); w kapitule Nagrody im. Ks. Józefa Sadzika (Paryż 2000-2008).  Za osiągnięcia artystyczne i upowszechnianie prawdy historii wielokrotnie uhonorowana, m. in. Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” (2007); Medal im. Witolda Celichowskiego (2015). Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Poznaniu.

Antoni Libera

ur. w 1949 w Warszawie. Pisarz, tłumacz, reżyser teatralny, doktor nauk humanistycznych. Przełożył m.in. wszystkie dramaty Samuela Becketta, które również wystawiał, w kraju i za granicą, oraz tragedie Sofoklesa, Makbeta Szekspira, Fedrę Racine’a i Salome Wilde’a, a także poezje Hölderlina i Kawafisa. Autor powieści Madame (1998), przełożonej na 20 języków, laureatki konkursu wydawnictwa Znak i finalistki międzynarodowej IMPAC Dublin Literary Award 2002, oraz prozy autobiograficznej Godot i jego cień (2009) o fascynacji literaturą i osobą Becketta. W 2013 r. w Bibliotece «WIĘZI» ukazał się jego tryptyk nowelistyczny Niech się panu darzy.

Bronisław Maj

ur. w 1953 w Łodzi, poeta, krytyk literacki, wykładowca. Od 1979 r na Uniwersytecie Jagiellońskim wykłada poezję i literaturę współczesną. Po 1989 r. prowadził gościnne wykłady i zajęcia creative writing na uniwersytetach w Europie i Stanach Zjednoczonych. Wydał kilkanaście książek poetyckich od Wierszy (1980) po Gołębią,Krupniczą, Bracką (2007) i wiersze zebrane Antologia (2013). Laureat wielu nagród literackich, m.in.: Fundacji im. Kościelskich (1984), Nagrody PEN-Clubu za twórczość poetycką (1995). Autor monografii, tekstów teatralnych, felietonów oraz  tekstów piosenek do muzyki m.in. E. Korneckiej Z. Koniecznego, S. Radwana, J.K. Pawluśkiewicza, G. Turnaua, A. Zaryckiego. M.in. założyciel i naczelny reaktor niezależnego „żywego” pisma literackiego „NaGłos”, współzałożyciel krakowskiego Teatru „Kto”, współorganizator krakowskiego Salonu Poezji w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, współzałożyciel i członek SPP, członek PEN-Clubu, Polskiej Akademii Filmowej. Od 2015 r. jest członkiem Rady Literatury przy Prezydencie Krakowa. W tymże roku również laureat Nagrody Miasta Krakowa.

Janusz Drzewucki

ur. w 1958 roku w Kruszwicy, poeta, krytyk literacki, wydawca, dziennikarz. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracował m.in. w dzienniku „Rzeczpospolita” i w wydawnictwie „Czytelnik”, od 1996 roku jest redaktorem działu poezji miesięcznika „Twórczość”. Autor książek krytycznoliterackich o współczesnej polskiej poezji i prozie: Chaos i konwencja (1988), Smaki słowa (1999), Akropol i cebula. O Zbigniewie Herbercie (2004), Stan skupienia (2014) i Charakter pisma (2015). Laureat nagród im. Stanisława Wyspiańskiego (1989) i Stanisława Piętaka (1991) oraz Symbolicznej Nagrody Ryszarda Milczewskiego-Bruna (2014) w dziedzinie krytyki literackiej. Za zbiór wierszy Ulica Reformacka uhonorowany nagrodą im. Kazimiery Iłłakowiczówny (1988), a za Dwanaście dni nagrodą im. Cypriana Kamila Norwida (2014). Ostatnio wydał książkę Życie w biegu. O ludziach, miejscach, literaturze, piłce nożnej, maratonach i całej reszcie. Od ćwierćwiecza mieszka w Warszawie. Członek Polskiego PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Jarosław Ławski

ur. 1968 w Szczytnie, prof. zw., badacz wyobraźni poetyckiej, twórca Katedry Badań Filologicznych „Wschód–Zachód” na Uniwersytecie w Białymstoku. Zainteresowania: literatura polska i powszechna od XVIII do XXI wieku, przemiany wyobraźni, faustyzm i bizantynizm w literaturze, romantyzm, modernizm, poezja Cz. Miłosza. Redaktor naczelny Naukowych Serii Wydawniczych „Czarny Romantyzm”, „Przełomy/Pogranicza”, „Colloquia Orientalia Bialostocensia”. Napisał m.in.: Wyobraźnia lucyferyczna. Szkice o poemacie Tadeusza Micińskiego „Niedokonany. Kuszenie Chrystusa Pana na pustyni” (1995), Ironia i mistyka. Doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego (2005), a także Mickiewicz – Mit – Historia. Studia (2010). Współredaktor tomów: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej (t. I-II, 1999, 2001), Pogranicza, cezury, zmierzy Czesława Miłosza (2012), Dramat w nowych ujęciach teoretycznych. Studia slawistyczne (Białystok – Odessa 2014) Edytor Horsztyńskiego Słowackiego w serii „Biblioteki Narodowej” (2009), polskich przekładów Fausta A. E. F. Klingemanna (2013) i The Remembances of a Polsh Exile A. A. Jakubowskiego (2013). Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN. 

PRZEWODNICZĄCY JURY

Wojciech Kass - sekretarz nagrody

ur. w 1964 roku w Gdyni, ukończył filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim, od 23 lat kieruje Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu na Mazurach. Poeta, eseista, ostatnio m.in. wydał tomiki poetyckie: Ba! (Biblioteka Toposu 2014), Przestwór. Godziny (Biblioteka Toposu 2015) – nominowany do nagrody literackiej Miasta St. Warszawy, Ufność. Trzy poematy (Iskry 2018), Objawy (Biblioteka Toposu 2019), jak również eseje Tak, Trzy eseje o poezji (Atelier Słowa 2018) oraz wybór wierszy Pocałuj światło (Iskry 2016). Jest m.in. również współautorem książek Mazury. Słownik stronniczy, ilustrowany (Retman 2008) oraz współredaktorem (z Jarosławem Ławskim) Z ducha Orfeusza. Studia o polskiej poezji lat 2010-2016 (Prymat 2018). Jego wiersze przetłumaczono na kilkanaście języków, w tym: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski.  M.in. laureat nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny (2000), Nowej Okolicy Poetów (2004), Otoczaka (2009), uhonorowany srebrnym medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Członek redakcji dwumiesięcznika literackiego „Topos”. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN Clubu.

Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Pranie 1, woj. warmińsko-mazurskie
12-220 Ruciane-Nida

kassandra@poczta.onet.pl

Tel. (87) 425 62 48