Pawło Fyłypowicz (1891-1937)

(...)

I cóż jest rzecz Orfeusza?
Nie słowa lotne obłoki,
lecz moc, co piekło porusza
żywymi czyniąc opoki.

1921

Z ukraińskiego przełożył: A. Pomorski

„Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z lat 2010-2016.”

Z ducha Orfeusza cover

Pod redakcją prof. Jarosława Ławskiego i Wojciech Kassa ukazała się książka „Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z l. 2010-2016”.

Książka prezentuje zbiór studiów poświęconych twórczości Laureatów. Każdy z nich ma postać szkicu monograficznego, niejednokrotnie pierwszego tak obszernego eseju poświęconego twórczości danego autora.

Licząca 570 stron księga zawiera również nierzadko kunsztownie i finezyjnie napisane laudacje jurorów nagrody dotyczące zarówno tomików finałowych jak i laureackich: T. Burka, J. Drzewuckiego, W. Ligęzy, J. Ławskiego, K. Kuczkowskiego, W. Kudyby, A. Libery, F. Netza, J. Stolarczyka oraz kilkadziesiąt zdjęć, w tym nieznanych pamiątek po K.I. Gałczyńskim ze zbiorów muzeum poety w Praniu, poetów laureatów, poetów finalistów oraz kolejnych gal przyznawania Nagrody Orfeusza. W sumie 20 krytyków, historyków i badaczy literatury omówiło twórczość dotychczasowych poetus laureatus oraz 12 nagrodzonych tomików ich autorstwa. O idei orfeuszowego lauru i orfeuszowej księgi traktuje wstęp pióra prof. Jarosława Ławskiego, w której przewodniczący jury przywołuje m.in. wypowiedzi prasowe i zapiski Wojciecha Kassa, poety, pomysłodawcy i sekretarza nagrody.

 

Książka do pobrania

Jan PolkowskiJan Polkowski, Głosy
Biblioteka „Toposu”
Sopot 2012
31 stron
14 x 21 cm
ISBN 978-83-61002-81-9

Przeczytaj fragment laudacji

Lukasz JaroszŁukasz Jarosz, Pełna krew
Wydawnictwo Znak
Kraków 2012
55 stron
14,5 x 20,5 cm
ISBN 978-83-240-2250-2

Przeczytaj fragment laudacji

Jerzy GorzanskiJerzy Górzański, Festyn
Wydawnictwo Nowy Świat
Warszawa 2012
71 stron
14,5 x 20,5 cm
ISBN 978-83-7386-454-2

Przeczytaj fragment laudacji

Teresa FerencTeresa Ferenc, Widok na życie
Biblioteka „Toposu”
Sopot 2012
61 stron
14 x 21 cm
ISBN 978-83-61002-73-4

Przeczytaj fragment laudacji

Kazimierz BrakonieckiKazimierz Brakoniecki, Chiazma
Biblioteka „Toposu”
Sopot 2012
73 strony
14 x 21 cm
ISBN 978-83-61002-14-7

Przeczytaj fragment laudacji