Pawło Fyłypowicz (1891-1937)

(...)

I cóż jest rzecz Orfeusza?
Nie słowa lotne obłoki,
lecz moc, co piekło porusza
żywymi czyniąc opoki.

1921

Z ukraińskiego przełożył: A. Pomorski

„Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z lat 2010-2016.”

Z ducha Orfeusza cover

Pod redakcją prof. Jarosława Ławskiego i Wojciech Kassa ukazała się książka „Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z l. 2010-2016”.

Książka prezentuje zbiór studiów poświęconych twórczości Laureatów. Każdy z nich ma postać szkicu monograficznego, niejednokrotnie pierwszego tak obszernego eseju poświęconego twórczości danego autora.

Licząca 570 stron księga zawiera również nierzadko kunsztownie i finezyjnie napisane laudacje jurorów nagrody dotyczące zarówno tomików finałowych jak i laureackich: T. Burka, J. Drzewuckiego, W. Ligęzy, J. Ławskiego, K. Kuczkowskiego, W. Kudyby, A. Libery, F. Netza, J. Stolarczyka oraz kilkadziesiąt zdjęć, w tym nieznanych pamiątek po K.I. Gałczyńskim ze zbiorów muzeum poety w Praniu, poetów laureatów, poetów finalistów oraz kolejnych gal przyznawania Nagrody Orfeusza. W sumie 20 krytyków, historyków i badaczy literatury omówiło twórczość dotychczasowych poetus laureatus oraz 12 nagrodzonych tomików ich autorstwa. O idei orfeuszowego lauru i orfeuszowej księgi traktuje wstęp pióra prof. Jarosława Ławskiego, w której przewodniczący jury przywołuje m.in. wypowiedzi prasowe i zapiski Wojciecha Kassa, poety, pomysłodawcy i sekretarza nagrody.

 

Książka do pobrania

Teresa FerencTę księgę wierszy obejmują dwie fotografie Poetki, pierwsza sprzed czterdziestu lat przedstawia urodziwą kobietę zapatrzoną w niebo, w słońce (zmrużone oczy), rozpuszczone włosy, uśmiech, który wyraża zachwyt, ale i niepokój (niedowierzanie, że żyję, że moje istnienie jest silniejsze od nicości); druga fotografia: oczy za szkłami patrzą w dół, możliwe też, że w głąb siebie. Pogoda twarzy, która jest obrazem zrozumienia rzeczy i spraw na pozór niepojętych), ale i pogodzenia z jakże niepewnym miejscem danym człowiekowi: między Życiem a Śmiercią. I taka jest ta książka z widokiem na życie (w tytule) i w domyśle: na śmierć. W każdej poetyckiej książce Teresy Ferenc jest zdanie, słowo, wers, cały wiersz, przywołujący tragiczne doświadczenie dziewięcioletniej dziewczynki, na której oczach niemieccy żołnierze mordują jej rodziców(…)

Teresa Ferenc, Widok na życie, Biblioteka Toposu, Sopot 2012

 

FINALIŚCI 2013