Gala przyznania Gala przyznania Nagrody im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom poetycki 2019 r.

Orfeusz plakat 2020Leśniczówka Pranie, 25 lipca 2020 r., godz. 17.00
W programie:

  • laudacje finałowych tomików poetyckich (Anna Legeżyńska, Antoni Libera, Jarosław Ławski,  Bronisław Maj, Marek Zagańczyk)
  • ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród
  • oprawa artystyczna  – Wiktor Zborowski oraz MEADOW QUARTET (Marcin Malinowski – klarnet, Michał Piwowarczyk – altówka, Piotr Skowroński – akordeon, Jarosław Stokowski - kontrabas)

Gala pod patronatem starosty powiatu piskiego Andrzeja Nowickiego
Wstęp z zaproszeniami